Wikier

Prosjektstøtte for forskere ved MH

Child Pages (5)

 • EQS-prosedyre for klinisk legemiddelutprøving

  EQS-prosedyre Klinisk legemiddelutprøving under forordning 536/2014: Tilgang til og bruk av Clinical Trial Information System (CTIS) Under EU-forordning 526/2014 skal alle kliniske...

 • Prosedyre for melding av SUSAR i klinisk legemiddelutprøving

  I legemiddelstudier som utgår fra NTNU må prosjektelder følge retningslinjer for meldinger av suspected unexpeted serious adverse reactions (SUSAR). For mer forklaring se retningsjlinjer i NorCRIN...

 • Prosjektprosessen ved ISM

  Dette er en støtteside for forskere ved ISM. Her finner du verktøy, nyttige lenker og annen relevant informasjon til hjelp i alle faser i et forskningsprosjekt; fra idé og søknadsprosess til...

 • Prosjektstøtte ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - INB

  For å styrke instituttets forskningsambisjoner tilbyr prosjektkontoret ved INB forskningsadministrativ støtte fra planleggings- og søknadsfasen til driftsfasen av ekstern finansierte...

 • Registrere forskningsprosjekt ved MH

  Fakultet for medisin og helsevitenskap tester et digitalt system for registrering og håndtering av utgående forskningssøknader. På disse sidene finner du hjelp til innlogging og informasjon...