Språkvelger

English

Veiledning for helseforskning

Veiledning for helseforskning

Veiledninger - for medarbeidere

Forskningsadministrative rutiner og veiledninger som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ved NTNU gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

Roller og ansvar i helseforskningsprosjektDefinisjoner | Lover og regler | Kontrollrutiner og tilsyn

Kontakt

Kontakt

Torstein Baade Rø
prodekan for forskning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.