Wikier

EU rådgivere

Kontaktpersoner og støtte for deg som er prosjektleder eller søker på forskningsmidler.

In English: EU advisors

Temaside om forskningsmidler | Sider merket med EU

Se også: Horisont Europa

EU-søknadsstøtte for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

EU-støtte ved fellesadministrasjonen

EU-rådgivere, Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner

NTNUs Brusselkontor

EU-økonomer, Økonomiavdelingen

Juridiske tjenester knyttet EU-finansiert samarbeid

EU-rådgivere for utdanning, Enhet for internasjonale relasjoner