Wikier

NTNUs Brusselkontor

NTNU har høye ambisjoner for deltakelse i EUs rammeprogram. Etablering av NTNUs Brusselkontor er et ledd i NTNUs satsing på økt deltakelse i programmet. Ansatte som skal til Brussel finner hjelp og råd på denne siden.

English version: NTNU Brussels Office

Møterom og arbeidsplasser

NTNUs Brusselkontor ligger i Rue Guimard 9, 1000 Brussel nær DG RTD og Europaparlamentet. Kontoret har møterom som kan benyttes for større og mindre møter. Det er egnede fasiliterer for å avholde større arrangement. Ta også gjerne kontakt om du er i Brussel, kom innom og møt kontoret og få en kaffe!

Møterom 1: Plass til 25 personer i hestesko, 35 personer i kinooppsett. Det er prosjektor og opplegg for Skype i møterommet. Det må benyttes egen PC.

Møterom 2: Plass til 10-12 personer. Skjerm og opplegg for Skype for Business er tilgjengelig i rommet.

De to møterommene kan slås sammen til ett stort møterom hvor det er plass til 50 personer i kinooppsett, eventuelt 40 personer i hestesko-oppsett.

Reservere møterom

For reservasjon av møterom, vennligst se denne nettsiden.

Reservere kontorplass

Tilgjengelige kontorplasser med skjermer og tastatur kan benyttes for kortere opphold. Ansatte må ta med egen pc.

For reservasjon av kontorplass, vennligst se denne nettsiden.

Nyttig informasjon

European Commission Participant Portal

Norges forskningsråd, Horisont 2020

European Commission, Horisont 2020

European Institute of Innovation and Technology

European Research Council

ScienceBusiness

EARMA

NTNU, Horisont 2020

Alt om reise for ansatte

Kontakt

For å kontakte NTNUs Brusselkontor, vennligst se denne nettsiden.