Wikier

Sider med tagg eu .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Søknadshjelpen - The Grants Office for MH and Helse Midt-Norge Godkjent 6.2 Morten Stranden 3 dager siden Skriv ut
Horizon Europe Godkjent 1.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 3 Måneder siden Skriv ut
Horisont Europa Godkjent 1.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 3 Måneder siden Skriv ut
Horizon Europe - process and procedure descriptions for participation Godkjent 1.4 (Mindre endring) Patrick Reurink 3 Måneder siden Skriv ut
Horisont Europa - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 1.5 (Mindre endring) Patrick Reurink 3 Måneder siden Skriv ut
EU advisors Godkjent 1.8 (Mindre endring) Patrick Reurink 3 Måneder siden Skriv ut
EU rådgivere Godkjent 1.6 (Mindre endring) Patrick Reurink 3 Måneder siden Skriv ut
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 4 Måneder siden Skriv ut
Horisont Europa - eksterne konsulenter Godkjent 1.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 4 Måneder siden Skriv ut
Horizon Europe - external consultants Godkjent 1.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 4 Måneder siden Skriv ut
Frister for støtte i budsjettering av EU-søknader Godkjent 1.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 4 Måneder siden Skriv ut
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 1.4 Per Kristian Røkkum Berget 5 Måneder siden Skriv ut
Why you should use NTNU’s publishing tools for webpages Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tone Kvenild 6 Måneder siden Skriv ut
Hvorfor bruke NTNUs nettsted Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tone Kvenild 6 Måneder siden Skriv ut
Utvekslingsstudier i EU Godkjent 2.0 Per Kristian Røkkum Berget 6 Måneder siden Skriv ut
Exchange studies within the EU Godkjent 1.2 Per Kristian Røkkum Berget 8 Måneder siden Skriv ut
Erasmus Plus funding Godkjent 1.5 Per Kristian Røkkum Berget 8 Måneder siden Skriv ut
Horisont Europa - insentivordninger Godkjent 1.3 (Mindre endring) Patrick Reurink 9 Måneder siden Skriv ut
NTNUs Brusselkontor Godkjent 1.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 9 Måneder siden Skriv ut
NTNU Brussels Office Godkjent 1.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 9 Måneder siden Skriv ut