Språkvelger

English

Banner - Forskningsmidler

Forskningsmidler

For ansatte

Forskningsmidler - EU-forskning

Horisont Europa

Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Nyheter og events

EU-rådgivere ved NTNU. Ta kontakt tidlig. 

Informasjon og støtte til deg som skal søke finansiering via Horisont Europa.

Norges Forskningsråd (NFR)

Stipend og legater

Søk stipend og legater

NTNU har i overkant av 30 stiftelser, fond og legater som du kan søke pengestøtte hos:

Andre du kan søke hos: