Språkvelger

English

Banner - Forskningsmidler

Forskningsmidler

For ansatte

Forskningsmidler - EU-forskning

Horisont Europa

Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Nyheter og events

EU-rådgivere ved NTNU. Ta kontakt tidlig. 

Informasjon og støtte til deg som skal søke finansiering via Horisont Europa.

Norges Forskningsråd (NFR)

Stipend og legater

Andre finansieringsmuligheter

Se ResearchConnect for internasjonale forskningsfinansieringsmuligheter.

NTNU har i overkant av 30 stiftelser, fond og legater som du kan søke pengestøtte hos: Søk stipend og legater fra NTNU

Andre du kan søke hos: