Wikier

ResearchConnect

Per september 2023 abonnerer NTNU på ResearchConnect.

English version: ResearchConnect

Logg på

 Logg på ResearchConnect

ved å trykke på «Log in via my institution», skriv inn eller velg «Feide» og bruk din institusjonelle påloggingsinformasjon.

Om ResearchConnect

ResearchConnect er en søknadsdatabase for forskningsfinansiering, hvor man kan finne et stort antall internasjonale finansieringsmuligheter innen alle fagdiscipliner. Databasen over finansiører er ikke uttømmende, men dekker et stort utvalg av internasjonale forskningsfinansiører. Ved enkle søk og filtreringer av søk kan du finne muligheter for deg som er basert i Norge. Dette er et nettbasert verktøy, og fungerer som hotels.com for forskningsfinansieringsmuligheter og er enkelt å bruke.

Hvis du har spørsmål knyttet til ResearchConnect, ta kontakt med forskningsrådgiverne på ditt fakultet eller Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner.

Institutt/fakultetsspesifikke prosedyrer

Søknader om eksternfinansiering må alltid godkjennes internt før de sendes (i de fleste tilfeller av instituttleder). Vær oppmerksom på at noen institutter og fakulteter har egne rutiner som skal følges for godkjenning av søknader.

Tips for å få mest mulig ut av systemet

1. Hvordan sette opp enkle søk

I fliken «søk" er det flere filtreringsmuligheter for å finjustere søk. Hvis forskningen tar sted i Norge, foreslår vi at:

 • Velg «Higher Education Institution» under «Who you are».
 • Velg filter «country of residency» og «research location» til Norge. Dette filtrerer bort finansieringsmuligheter hvor forskningen ikke kan ta sted i Norge.
  • For mobilitetsstipender må du huske å tilpasse filteret til landene du ønsker å inkludere, eventuelt holde filteret åpent.

Du kan også inkludere eller ekskludere enkeltfinansiører eller enkeltland (hvis du ser etter finansiering utenfor EU, eksempelvis).

Du kan lagre søker å motta en ukentlig epostoppdatering basert på søket, ved å trykk på «save search»-knappen mot toppen av siden.

2. Aktiv læring

Systemet har en aktiv læringsmodul (active learning) som lar deg søke basert på tekst (e.g. fra oppsummering i publikasjoner). Denne modulen kan være hjelpsom hvis du ønsker å gjenbruke noe fra en søknad eller noe i tråd med noe du har skrevet før. Modulen har to søkemuligheter:

 1. Legg inn din ORCID, og systemet vil automatisk generere en liste over dine registrerte publikasjoner. Velg hvilke publikasjoner du ønsker å basere søket på.
 2. Kopier og lim inn et tekstdokument i feltet og baser søket på dette.

I tillegg kan du legge på filtrering på søket.

I den aktive læringsmodulen kan du også angi om søkeresultatene er gode eller dårligere - for å trene systemet til å finne mer relevante utlysninger i fremtiden.

3. Etablere arbeidsgrupperWorkgroup management

Det er mulig å etalere arbeidsgrupper for å dele søkeresultat i ResearchConnect med andre forskere (både interne og eksterne). Dette kan være nyttig for forskningsgrupper, eller når man bygger et prosjektkonsortie. Ta kontakt med forskningsrådgiverne ved ditt fakultet for å få tilgang.

Hvis du er en arbeidsgruppeleder kan du lage arbeidsgrupper og dele relevante søkeresultat ved å:

Etabler arbeidsgruppe: Gå inn i administrasjonsoversikten (øverst til høyre på nettsiden), velg «workgroup management», trykk på «new workgroup» i øvre høyre hjørne og lett til en beskrivelse. Så snart arbeidsgruppen er etablert kan du finn den i listen av arbeidsgrupper og legge til medlemmer ved å trykke på «manage members»-knappen for den arbeidsgruppen.

4. Øvrige ressurser

Du kan finne flere «hvordan gjør jeg det»-ressurser på siden ResearchConnect:

 • Hvordan søke
 • Hvordan lagre søk
 • Hvordan sette opp epostvarsler
 • Hvordan dele søkeresultat
 • Hvordan eksportere søkeresultat
 • Hvordan gjemme/ekskludere søkeresultat