Wikier

Horisont Europa

Samleside om EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa (2021-2027). Her finner du lenker til viktig informasjon og støtte fra EU, Forskningsrådet og NTNU. Horisont Europa er det niende rammeprogrammet og følger etter Horisont 2020.

For utkast til arbeidsprogrammer og utlysninger, ta kontakt med din lokale EU-rådgiver.

English version: Horizon Europe

Nyttige lenker

PIC-kode (participant Identity Code)

NTNUs PIC kode er 999977851

Kontaktpersoner og støtteapparat

Støtte i søknadsfasen

Insentivordning

Se også

Child Pages (4)