Wikier

Horisont Europa

Horisont Europa - eksterne konsulenter

NTNU har inngått rammeavtaler med eksterne selskaper for å tilby ekstern rådgivning i søknadsfase inn mot Horisont Europa samt tilby kurs for NTNUs ansatte ved behov.

English version: Horizon Europe - external consultants

Se også: Horisont Europa

Ser du etter noe annet? Temaside om forskningsmidler.

Eksterne konsulenter og kontakt

Følgende selskap er NTNUs rammeavtalepartnere og tilbyr rådgivning og kurs:

Vurdering av søknader

Konseptutvikling av søknader

Kurs og trening

Ønsker du konsulenttjeneste?

Ta alltid kontakt med ditt fakultets EU rådgiver for å bestille tjenester fra eksterne konsulentselskap. Rammeavtalene har et begrenset omfang, og søkere som planlegger å koordinere sine søknader vil derfor bli prioritert.

NTNUs kontakt for Horisont Europa eksterne konsulenter: Patrick Reurink, stab prorektor for forskning.

2528 Visninger