Wikier

Frister for støtte i budsjettering av EU-søknader

Informasjon om frister for å kontakte EU-økonomer for å få bistand i budsjettering av søknader til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

In English: Deadlines for support in budgeting EU proposals

Temaside om forskningsmidler | Sider tagget med prosjektstøtte

Se også: Horisont Europa

Prosjekt og budsjett parallelt

For å få en god søknad må du tenke på budsjett tidlig i søknadsprosessen. Prosjektets innhold og budsjett henger nøye sammen og må jobbes med parallelt. Hvis ikke risikerer du at du må skrive om på mye av innholdet i søknadet når budsjettet tar form.

Søknadstyper og frister for å kontakte EU-økonom

Sammendrag

  • Koordinatorsøknader: Kontakt EU-økonom minst 3 måneder for søknadsfrist for å være sikret bistand i budsjettering av søknad.
  • Partnersøknader: Kontakt EU-økonom minst 3 uker før søknadsfrist for å være sikret bistand i budsjettering av søknad.
  • ERC-søknader: Kontakt EU-økonom 2 måneder før søknadsfrist for å være sikret bistand i budsjettering av søknad.

LES MER om søknadstyper, frister og konsekvenser av å ikke overholde fristene:

Koordinatorsøknader

Kontakt EU-økonom minst 3 måneder før søknadsfrist

Når du – på vegne av NTNU – koordinerer en EU-søknad er det nødvendig å planlegge et budsjetteringsløp i sammenheng med søknadsutviklingen. For å ha nok tid til å gjennomføre de nødvendige aktivitetene i budsjetteringsløpet av søknaden din ber vi om at EU-økonom blir kontaktet minst 3 måneder før søknadsfrist.

Konsekvenser av sen kontakt

Dersom du kontakter EU-økonom senere enn 3 måneder før søknadsfrist øker risikoen for at de nødvendige aktiviteten for budsjetteringen for din søknad ikke kan fullføres og for at EU-økonomene allerede er fullbooket med andre oppgaver. Det vil da være reell fare for at EU-økonom ikke kan bistå din søknad, eller kun yte sterkt begrenset bistand.

Vi understreker at eventuell feil i budsjettet av denne grunn vil kunne bli et problem ikke bare for ditt institutt og NTNU, men også for øvrige prosjektpartnere. Det vil kunne medføre betydelig merarbeid og kostnader å rette opp dette i ettertid dersom søknaden likevel skulle bli levert og innvilget.

Partnersøknader

Kontakt EU-økonom minst 3 uker før søknadsfrist

Når du – på vegne av NTNU – er partner i en EU-søknad er fristen for å kontakte EU-økonom minst 3 uker før søknadsfrist.

Konsekvenser av sen kontakt

Dersom EU-økonom blir kontaktet senere enn 3 uker før søknadsfrist øker risikoen for at de nødvendige aktivitetene for budsjettering for din søknad ikke kan fullføres, og at instituttet ikke får tilstrekkelig tid til å vurdere og godkjenne det interne budsjettet for søknaden.

ERC-søknader

Kontakt EU-økonom minst 2 måneder før søknadsfrist

Når du – med NTNU som vert – skal søke ERC er det nødvendig å planlegge et budsjetteringsløp i sammenheng med søknadsutviklingen. For å ha nok tid til å gjennomføre de nødvendige aktivitetene i budsjetteringsløpet av søknaden din ber vi om at EU-økonom blir kontaktet minst 2 måneder før søknadsfrist.

Konsekvenser av sen kontakt

Dersom du kontakter EU-økonom senere enn 2 måneder før søknadsfrist øker risikoen for at de nødvendige aktivitetene for budsjetteringen for din søknad ikke fullføres og for at EU-økonomene allerede er fullbooket med andre oppgaver.

Kontakt

EU-rådgivere og EU-økonomer – kontaktpersoner og støtte for deg som er prosjektleder eller søker på forskningsmidler.