Wikier

Prosjektstøtte...

Registrere forskningsprosjekt ved MH

Fakultet for medisin og helsevitenskap tester et digitalt system for registrering og håndtering av utgående forskningssøknader. På disse sidene finner du hjelp til innlogging og informasjon om hvordan systemet fungerer og hva slags informasjon som håndteres.

Jeg vil logge meg inn i ResearchPro - fungerer ikke i Internet Explorer 

Les mer om: 

Hva er ResearchPro? 

ResearchPro er et digitalt system som ble utviklet ved MH-fakultetet sammen med NTNU IT for å få bedre oversikt over forskningsporteføljen, med følgende formål: 

 • Lage bedre beslutningsgrunnlag - Tilgjengelig og helhetlig informasjon om hva beslutningen betyr for organisasjonen
 • Sikre forankring hos ansvarlig leder - Større forutsigbarhet for prosjektleder og organisasjonen
 • Sammenstille virksomhetsstyringsdata på tvers av institutt og fakultet (Hvor søker vi, hva søker vi om, hvor får vi tilslag (både «i dag» og historiske data, gi gatagrunnlag for å foreta strategiske valg dersom man ønsker å skifte satsning)
 • Standardisering og kvalitetssikring av administrative rutiner for å ivareta lovverk og bidra til samhandling på tvers av nivå

ResearchPro er i utvikling og ble lansert 01.02.2018 med følgende tjenester: 

 • System for å registrere utgående forskningssøknader (BOA)
  • System for å samle nøkkelinformasjon om prosjekt
  • Holde oversikt over mengde, innhold og hvor i «flyten» søknader befinner seg
  • Systematisere påvirkning på institutt og fakultet: Tilsettinger, økonomi (inntekter og egenfinansiering), bruk av interne ressurser (KF, utstyr,++)
  • Utarbeide øyeblikksrapporter og visninger på tilslag, avslag og direkte data på faktiske utlysninger
  • Fullt tilgjengelige data på tvers av institutt og fakultet – alle kan ta ut data fra hverandre
 • Godkjenningsfunksjon som erstatter Sjekkliste for BOA og kan forankre prosjektet i organisasjonen
 • Kan bidra til samhandling på tvers av institutt/fakultet/fagområder i organisasjon

Informasjonssikkerhet

ResearchPro er risikovurdert i henhold til de standardene for informasjonssikkerhet som gjelder ved NTNU (2018). Prodekan forskning ved MH-fakultetet er definert som risikoeier og kan kontaktes ved spørsmål som gjelder risikovurdering eller behandling av informasjon i løsningen.

ResearchPro registrerer ikke sensitiv informasjon tilknyttet forskningsprosjektene i selve systemet.  

Feil og innmelding av ønskede endringer

ResearchPro er en del av prosjektet "Støtte til forskningsprosjekter" i digitaliseringsprosjektet til NTNU. Utvikling av prosjektet er stoppet inntil avklaring om videre fremdrift. 

2139 Visninger