Wikier

Prosjektstøtte for forskere ved MH

Child Pages (4)

 • Prosjektprosessen ved ISM

  Innholdsfortegnelse [-] Skal du søke forskningsmidler? Trenger du hjelp i søknadsfasen, gjennomføring eller avslutning av forskningsprosjektet? Kontakt Andre nyttige lenker relatert til...

 • Prosjektregistrering ved ISB

  Informasjon om prosjektsøknader ved ISB. English version - Project registration at ISB Innholdsfortegnelse [-] Prosjektregistrering Trenger du hjelp? Se også Prosjektregistrering Følgende skjema er...

 • Prosjektstøtte ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - INB

  For å styrke instituttets forskningsambisjoner tilbyr prosjektkontoret ved INB forskningsadministrativ støtte fra planleggings- og søknadsfasen til driftsfasen av ekstern finansierte...

 • Registrere forskningsprosjekt ved MH

  Fakultet for medisin og helsevitenskap tester et digitalt system for registrering og håndtering av utgående forskningssøknader. På disse sidene finner du hjelp til innlogging og informasjon...