Wikier

Likestilling og mangfold - ressurser

(Videresendt fra Likestilling og mangfold - tiltak og ressurser)

NTNU arbeider kontinuerlig for et mer likestilt og mangfoldig universitet. Målrettete tiltak og ressurser bidrar til dette arbeidet.

English version: Gender equality and diversity - resources

Strategi og handlingsplan

Utviklingsplan for likestilling og mangfold 2023 - 2025 (pdf)

Tidligere handlingsplan: Politikk for likestilling og mangfold 2018 - 2022 (pdf)

Verktøy

Det finnes flere verktøy du kan bruke for å iverksette utviklingsplanen for likestilling og mangfold. Oversikt over disse finner du på siden Likestilling og mangfold - verktøy.

Rektors midler

Det finnes flere tiltak og ressurser du kan søke på. For mer informasjon og oversikt, se: Likestilling og mangfold - rektors midler.

Andre tiltak

 • Mentoringprogram - Dette er tilgjengelig gjennom en egen søknadsprosess. Se mer informasjon på selve wikisiden.

Generelle tiltak

Lokale tiltak ved enhetene

Gjenoppstarts-stipend

Fakultetene tilbyr gjenoppstarts-stipend for stipendiater og postdoktorer som har hatt foreldrepermisjon sammenhengende i mer enn seks måneder. Dette gjenoppstartsstipendet gis i form av én måneds forlengelse av arbeidskontrakten. Sjekk lokal informasjon ved ditt fakultet eller kontakt lokal HR-medarbeider.

Se også

Kilder og lovverk

Kontakt

Likestillings- og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland, HR- og HMS-avdelingen.

Child Pages (8)

 • Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

  Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH

 • Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH

  Likestilling - tiltak og midler Her finner du en oversikt over tiltak ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i arbeidet for å fremme likestilling og mangfold ved NTNU. Innholdsfortegnelse [-]...

 • EPT Gender Equality

  Here you will find an overview of the Department of Energy and Process Engineering's measures for gender equality. Norsk versjon - denne siden finnes bare på engelsk Looking for something else? See...

 • Finn ditt likestillingsombud

  På denne siden finner du oversikt over hvem som er likestillingsombud ved NTNUs enheter. Sider merket med likestilling Innholdsfortegnelse [-] NTNUs likestillings- og mangfoldsrådgiver...

 • Likestilling og mangfold - rektors midler

  Her finnes du som ansatt en oversikt over flere tiltak og ressurser en kan søke på. Midler blir utlyst i mai/juni hvert år gjennom innsida for alle ansatte. Søknadsfrist kommer i utlysningen. Ser...

 • Likestilling og mangfold - verktøy

  På denne siden finner du verktøy for å iverksette utviklingsplanen for likestilling og mangfold. Det utvikles fortløpende verktøy som skal bistå enhetene med måloppnåelse og iverksetting av planen...

 • Lokale tiltak for likestilling og mangfold ved fakultetene

  Likestilling - tiltak og midler Her kan du finne lokale tiltak ved fakultetene i arbeidet for å fremme likestilling og mangfold ved NTNU. Fakultet for medisin og helsevitenskap 

 • Mentoringprogram

  Her finner du informasjon om NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger 2022 - 2023. English version - Mentoring program Temaside om ansettelsesforhold | Sider...