Wikier

Likestilling og mangfold - tiltak og ressurser

NTNU arbeider kontinuerlig for et mer likestilt og mangfoldig universitet. Målrettete tiltak og ressurser bidrar til dette arbeidet.

Her finnes du som ansatt en oversikt over flere tiltak og ressurser en kan søke på. Midler blir utlyst i mai/juni hvert år gjennom innsida for alle ansatte. Søknadsfrist kommer i utlysningen.

English version: Gender equality and diversity - measures and resources

Strategi og handlingsplan

Politikk for likestilling og mangfold 2018-2021

Tidligere handlingsplan: Se handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2014 - 2016 (pdf).

Tiltak og midler

Hvert år, i løpet av mai/juni, blir det utlyst midler for tiltak innen likestilling og mangfold. Disse annonseres i form av melding på Innsida i meldingskanalen "Alle ansatte" og til alle fakulteter og fellesadministrasjonen via ePhorte.

Individrettede tiltak

Institutt- og fakultetsbaserte tiltaksmidler

Institutt- og/eller fakultetsbaserte tiltaksmidler, for eksempel, seminarer og nettverksbygging som fremmer likestilling og mangfold. Prosjekter som skal fremme studentrekruttering av kvinner til teknologi og naturfag, menn til helsefag, og økt mangfold blant studentene. Det forventes at fakultetene bidrar med 40 % egen finansiering av totalbudsjettet. Maks totalbudsjett pr prosjekt er 500.000 NOK. Tildelte midler skal brukes iløpet av innvilget år med mindre det er angitt annet i søknaden.

Mangfoldstiltak

Vi er et universitet med mangfold som beriker organisasjonen. Disse tiltakene skal synliggjøre vårt mangfold, øke vår kunnskap på tvers av organisasjonen og bidra til inkludering og tilhørighet. Skal du gjennomføre et prosjektet, arrangement eller lignende som er med på å styrke mangfoldet, kan du søke om støtte.

Søknadsskjema for ulike tiltak

Ved søknad om ulike tiltak, skal disse skjemaene benyttes.

Informasjon om søknadsfrist, hvor og hvordan de skal leveres, finner du i utlysningen som kommer hver vår.

Ofte stilte spørsmål

Startpakker og kvalifiseringsstipend

 • Hvem skal jeg sende søknaden til?
  • Søknaden sendes til din instituttleder som videresender til fakultetet for rangering ved behov. Fakultetet legger inn søknadene i ePhorte.
 • Kan jeg bruke midlene til reiser og konferanser?
  • Ja, om det er begrunnet godt hvordan dette skal hjelpe deg i ditt avansement.
 • Kan jeg sende søknaden direkte til rådgiver for likestilling og mangfold?
  • Nei. Send den til instituttleder som sørger for at søknaden sendes videre til fakultetet. Snakk gjerne med administrasjonen ved institutt og fakultet, da det løses noe forskjellig hos de ulike enhetene.
 • Hvem på fakultetet skal ha søknaden?
  • Det er ulikt organisert ved ulike fakultet. Du bør høre med ditt institutt og fakultet.
 • Må jeg ha med budsjett i søknaden?
  • Ja, og dette skal vise hvordan du har tenkt å bruke pengene og når.
 • Får jeg pengene inn på egen konto?
  • Nei. De overføres instituttet etter hvert som kostnadene føres på riktig prosjekt.
 • Finnes det en mal for søknader?
 • Kan menn søke?
  • Ja, det er kjønnsbalansen ved ditt institutt som er avgjørende for søknadsgrunnlaget. Spør administrasjonen for lokal statistikk og sjekk vilkårene for søknader.
 • Hvem beholder søknaden min?
  • Det etableres en komité av Utvalget for likestilling og mangfold som behandler søknadene og leverer sin innstilling til utvalget. Utvalget tar stilling til denne og ser at godkjente søknader er i tråd med NTNUs overordnede mål og satsningsområder.

Andre tiltak

 • Mentoringprogram - Dette er tilgjengelig gjennom en egen søknadsprosess. Se mer informasjon på selve wikisiden.

Generelle tiltak

Lokale tiltak ved enhetene

Gjenoppstarts-stipend

Fakultetene tilbyr gjenoppstarts-stipend for stipendiater og postdoktorer som har hatt foreldrepermisjon sammenhengende i mer enn seks måneder. Dette gjenoppstartsstipendet gis i form av én måneds forlengelse av arbeidskontrakten. Sjekk lokal informasjon ved ditt fakultet eller kontakt lokal HR-medarbeider.

Se også

Kilder og lovverk

Kontakt

Likestillings- og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland, HR- og HMS-avdelingen.

Child Pages (9)

 • Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

  Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH

 • Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH

  Likestilling - tiltak og midler Her finner du en oversikt over tiltak ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i arbeidet for å fremme likestilling og mangfold ved NTNU. Innholdsfortegnelse [-]...

 • EPT Gender Equality

  Here you will find an overview of the Department of Energy and Process Engineering's measures for gender equality. Norsk versjon - denne siden finnes bare på engelsk Looking for something else? See...

 • Finn ditt likestillingsombud

  På denne siden finner du oversikt over hvem som er likestillingsombud ved NTNUs enheter. Sider merket med likestilling Innholdsfortegnelse [-] NTNUs likestillings- og mangfoldsrådgiver...

 • Kvalifiseringsstipend for kvinner

  Kvinnelige førsteamanuenser som vil kvalifisere seg til professor og kvinnelige førstelektorer som vil kvalifisere seg til dosent, kan søke om stipend. Utlysning med informasjon og frister,...

 • Lokale tiltak for likestilling og mangfold ved fakultetene

  Likestilling - tiltak og midler Her kan du finne lokale tiltak ved fakultetene i arbeidet for å fremme likestilling og mangfold ved NTNU. Fakultet for medisin og helsevitenskap 

 • Mangfoldstiltak

  Skal du gjennomføre et prosjektet, arrangement eller lignende, som styrker arbeidet med mangfold? Her finner du som ansatt, eller leder, informasjon om hvordan du kan søke om støtte i den...

 • Mentoringprogram

  Her finner du informasjon om NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger 2021. English version - Mentoring program Temaside om ansettelsesforhold | Sider merket...

 • Startpakker for kvinner

  Startpakker skal bidra til å få opp kvinneandelen innen mannsdominerte fagområder. English version: Start-up program for women Se flere tiltak og ressurser: Likestilling og mangfold - tiltak og...