Wikier

Likestilling og...

Likestilling og mangfold - verktøy

På denne siden finner du verktøy for å iverksette utviklingsplanen for likestilling og mangfold. Det utvikles fortløpende verktøy som skal bistå enhetene med måloppnåelse og iverksetting av planen innen de ulike temaene.


English version: Gender equality and diversity - tools

Ser du etter noe annet? Likestilling og mangfold - rektors midler | Likestilling og mangfold - ressurser


Arbeidet med likestilling og mangfold skal sees i sammenheng med annet arbeid ved enhetene. Et eksempel er arbeid med arbeidsmiljø og etterarbeidet med ARK (arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU).

Arbeidet med likestilling og mangfold skjer nå ved hjelp av en lovpålagt metode som ligger til aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Denne innebærer at fakultetene og fellesadministrasjonen skal etablere arbeidsgrupper som skal kartlegge, analysere, iverksette og evaluere tiltak som skal bidra til måloppnåelse. Se Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) for arbeidsgivere på Bufdir.no for mer informasjon.

Verktøy

TemaVerktøy
KjønnsbalanseGENDIM - nettbasert verktøy
«Verktøykasse» for bedre kjønnsbalanse
Mangfold og inkluderingMangfoldsverktøykasse
Lanseringswebinar 23. mars 2023
ROSA kompetanseRosa kompetanse tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ansatte i helse-, sosial-, skole- og justissektorene.
Bestill kurs – FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Seksuell trakasseringLDO - Kampanje å sette strek for seksuell trakassering
Si fra - for ansatte og studenter
Universell utformingSjekkliste for inkluderende undervisning

Sjekk ut dette

Kontakt

Alle fakultetene og fellesadministrasjonen har en HR-rådgiver med et særskilt ansvar for likestilling og mangfold:

EnhetHR-rådgiver
Fakultet for arkitektur og designAstrid Steine Lyngby
Det humanistiske fakultetElisabeth Leite
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikkBerit Myhre
Fakultet for ingeniørvitenskapWenke Eriksen
Fakultet for medisin og helsevitenskapJorun Opedal Uglem
Fakultet for naturvitenskapNina Sandberg
Fakultet for økonomiRandi Holvik
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskapSissel Sæther
VitenskapsmuseetAnne Karin Henning
FellesadministrasjonenTrine Dahl

Lurer du på noe eller har tips til ressurser? Ta kontakt med likestilling og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland.

1684 Visninger