Wikier

Likestilling og mangfold - ressurser

NTNU arbeider kontinuerlig for et mer likestilt og mangfoldig universitet. Målrettete tiltak og ressurser bidrar til dette arbeidet.

English version: Gender equality and diversity - resources

Ser du etter noe annet? Likestilling og mangfold - verktøy

Strategi og handlingsplan

Utviklingsplan for likestilling og mangfold 2023 - 2025 (pdf)

Tidligere handlingsplan: Politikk for likestilling og mangfold 2018 - 2022 (pdf)

Andre tiltak

 • Mentoringprogram - Dette er tilgjengelig gjennom en egen søknadsprosess. Se mer informasjon på selve wikisiden.

Generelle tiltak

Lokale tiltak ved enhetene

Gjenoppstarts-stipend

Fakultetene tilbyr gjenoppstarts-stipend for stipendiater og postdoktorer som har hatt foreldrepermisjon sammenhengende i mer enn seks måneder. Dette gjenoppstartsstipendet gis i form av én måneds forlengelse av arbeidskontrakten. Sjekk lokal informasjon ved ditt fakultet eller kontakt lokal HR-medarbeider.

Se også

Kilder og lovverk

Kontakt

Likestillings- og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland, HR- og HMS-avdelingen.

Child Pages (11)

 • Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

  Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH

 • Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH

  Likestilling - tiltak og midler Her finner du en oversikt over tiltak ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i arbeidet for å fremme likestilling og mangfold ved NTNU. Innholdsfortegnelse [-]...

 • EPT Gender Equality

  Here you will find an overview of the Department of Energy and Process Engineering's measures for gender equality. Norsk versjon - denne siden finnes bare på engelsk Looking for something else? See...

 • Finn ditt likestillingsombud

  På denne siden finner du oversikt over hvem som er likestillingsombud ved NTNUs enheter. Sider merket med likestilling Innholdsfortegnelse [-] NTNUs likestillings- og mangfoldsrådgiver...

 • Kvalifiseringsstipend for kvinner

  Kvinnelige førsteamanuenser som vil kvalifisere seg til professor og kvinnelige førstelektorer som vil kvalifisere seg til dosent, kan søke om stipend. Utlysning med informasjon og frister,...

 • Likestilling og mangfold - rektors midler

  Innholdet er under arbeid. Sist endret 20.12.2022 Her finnes du som ansatt en oversikt over flere tiltak og ressurser en kan søke på. Midler blir utlyst i mai/juni hvert år gjennom innsida for alle...

 • Likestilling og mangfold - verktøy

  09.03.2023: Siden er under arbeid På denne siden finner du verktøy for å iverksette utviklingsplanen for likestilling og mangfold. Det utvikles fortløpende verktøy som skal bistå enhetene med...

 • Lokale tiltak for likestilling og mangfold ved fakultetene

  Likestilling - tiltak og midler Her kan du finne lokale tiltak ved fakultetene i arbeidet for å fremme likestilling og mangfold ved NTNU. Fakultet for medisin og helsevitenskap 

 • Mangfoldstiltak

  Skal du gjennomføre et prosjektet, arrangement eller lignende, som styrker arbeidet med mangfold? Her finner du som ansatt, eller leder, informasjon om hvordan du kan søke om støtte i den...

 • Mentoringprogram

  Her finner du informasjon om NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger 2022 - 2023. English version - Mentoring program Temaside om ansettelsesforhold | Sider...

 • Startpakker for kvinner

  Startpakker skal bidra til å få opp kvinneandelen innen mannsdominerte fagområder. English version: Start-up program for women Se flere tiltak og ressurser: Likestilling og mangfold - tiltak og...