Wikier

Likestilling og mangfold - ressurser

Dette er en samleside over tilgjengelige ressurser og verktøy innen likestilling og mangfold.

NTNU arbeider kontinuerlig for et mer likestilt og mangfoldig universitet. Målrettete tiltak og ressurser bidrar til dette arbeidet.

English version: Gender equality and diversity - resources

Strategi og handlingsplan

Verktøy

Det finnes flere verktøy du kan bruke for å iverksette utviklingsplanen for likestilling og mangfold. Oversikt over disse finner du på siden Likestilling og mangfold - verktøy.

Rektors midler

Det finnes flere tiltak og ressurser du kan søke på. For mer informasjon og oversikt, se: Likestilling og mangfold - rektors midler.

Andre tiltak

 • Mentoringprogram - Dette er tilgjengelig gjennom en egen søknadsprosess. Se mer informasjon på selve wikisiden.

Generelle tiltak

Lokale tiltak ved enhetene

Gjenoppstarts-stipend

Fakultetene tilbyr gjenoppstarts-stipend for stipendiater og postdoktorer som har hatt foreldrepermisjon sammenhengende i mer enn seks måneder. Dette gjenoppstartsstipendet gis i form av én måneds forlengelse av arbeidskontrakten. Sjekk lokal informasjon ved ditt fakultet eller kontakt lokal HR-medarbeider.

Se også

Kilder og lovverk

Kontakt

Likestillings- og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland, HR- og HMS-avdelingen.

Child Pages (7)

 • Finn ditt likestillingsombud

  På denne siden finner du oversikt over hvem som er likestillingsombud ved NTNUs enheter. Sider merket med likestilling Innholdsfortegnelse [-] NTNUs likestillings- og mangfoldsrådgiver...

 • Likestilling og mangfold - rektors midler

  Her finner du som ansatt en oversikt over flere tiltak og ressurser du kan søke på. Midler utlyses i mai/juni hvert år gjennom innsida for alle ansatte. Søknadsfrist kommer i utlysningen. Ser du...

 • Likestilling og mangfold - verktøy

  På denne siden finner du verktøy for å iverksette utviklingsplanen for likestilling og mangfold. Det utvikles fortløpende verktøy som skal bistå enhetene med måloppnåelse og iverksetting av planen...

 • LIMforum

  Her finner du informasjon om LIMforum og dets medlemmer. Samleside med informasjon om likestilling og mangfold: Likestilling og mangfold - ressurser Innholdsfortegnelse [-] Hva er LIMforum?...

 • Lokale tiltak for likestilling og mangfold ved fakultetene

  Likestilling - tiltak og midler Her kan du finne lokale tiltak ved fakultetene i arbeidet for å fremme likestilling og mangfold ved NTNU. Fakultet for medisin og helsevitenskap 

 • Mentoringprogram

  Her finner du informasjon om NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger. English version - Mentoring program Temaside om ansettelsesforhold | Sider merket med...

 • Årsrapportering likestilling og mangfold

  Her får du som leder informasjon om hvordan gjennomføringen av de ulike stegene i rapporteringen foregår. Rapporten er en del av den årlige rapporteringen ved NTNU og bestilling til enhetene går ut...