Wikier

Likestillingskomite ved IBI

Likestillingskomiteen ved Institutt for biologi har som formål å fremme et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø for alle ansatte ved instituttet.

Engelsk versjon: Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Committee at IBI

Leter du etter noe annet?: Development plan for Gender Equality and Diversity at NTNU 2023 - 2025

Formålet med likestillingskomiteen ved IBI

Likestillingskomiteen skal bistå ledergruppa ved å utvikle og implementere tiltak som på kort og lang sikt fører til et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø for ansatte, særlig innen faste vitenskapelige stillinger. I tillegg ønsker vi å fremme tiltak for at IBI skal være et attraktivt arbeidssted for alle ansatte.

Komiteen skal utarbeide og bistå i implementeringen av:

  • tiltak som gjør IBI mer attraktiv for talentfulle undervisere og forskere av begge kjønn, også de med en internasjonal profil, både i forbindelse med rekruttering og for å beholde ansatte, herunder også arbeidsmiljø og karriereutvikling
  • tiltak og rutiner spesielt rettet mot å rekruttere og beholde dyktige kvinner

Likestillingsworkshop ved IBI

Vi organiserte en likestillingsworkshop for faggruppeledere og ledergruppen ved IBI 22. oktober 2019.

Nasjonale eksperter gav presentasjoner som er relevante for at ledere ved IBI skal få kunnskap og verktøy til å forbedre likestilling og kjønnsbalanse i sine respektive faggrupper. Gruppediskusjoner ble gjennomført. Fullt program er tilgjengelig her.

Vi organiserte en likestillingsworkshop for alle ansatte ved IBI 24.-25. september 2018.

Internasjonale eksperter holdt foredrag, spørreundersøkelsen om likestilling ved IBI som var organisert av komiteen ble presentert, og gruppearbeid ble gjennomført. Fullt program er tilgjengelig her.

*Workshop om likestilling i tilsynssituasjoner, 11. mai @ Lerkendal, kl. 9-12*

Medlemmer i komiteen

Daniela Sueldo (Førsteamanuensis) daniela.sueldo@ntnu.no - Multiscale Biology Section

Veerle Jaspers (Professor) veerle.jaspers@ntnu.no - Envitox Section

Henrik Jensen (Professor) henrik.jensen@ntnu.no - Biodiversity Dynamics Section

Kang Ning Yap (Jeff) (Førsteamanuensis) kang.n.yap@ntnu.no - Animal Physiology Section

Anja Greschkowiak (Stipendiat) anja.greschkowiak@ntnu.no - Multiscale Biology Section

Gabrielle-Yasymi Häberli (Stipendiat) gabrielle.haeberli@ntnu.no - Marine Section

Alexander Mauro (Postdoktor) alexander.mauro@ntnu.no - Biodiversity Dynamics Section

Angeline Josephine Hubert Marie Bruls (Stipendiat) angeline.bruls@ntnu.no - Gjærevollsenteret

Linda Cecilia Haaland (Stipendiat) linda.haaland@ntnu.no - Department of Geoscience

Relevant informasjon

Forslag til veileder for sakkyndig komite

Har du opplevd uakseptabel oppførsel?

Klikk her for informasjon om hva du skal gjøre hvis du opplever uakseptabel oppførsel.

Klikk her for informasjon om hva du skal gjøre hvis du opplever seksuell trakassering.

Vitenskapelig litteratur

Loison et al., 2017: The domestic basis of the scientific career: gender inequalities in ecology in France and Norway

Carnes //et al.,// 2015: Effect of an Intervention to Break the Gender Bias Habit for Faculty at One Institution

Casadevall & Handelsman, 2014: The Presence of Female Conveners Correlates with a Higher Proportion of Female Speakers at Scientific Symposia

Dutt //et al.,// 2016: Gender differences in recommendation letters for postdoctoral fellowships in geoscience

Moss-Racusin //et al.//, 2012: Science faculty’s subtle gender biases favor male students

Lincoln //et al.//, 2011: Scholars’ awards go mainly to men

NTNU politikk

Likestilling og mangfold ved NTNU

Likestilling og mangfold - ressurser

Development Plan for Gender Equality and Diversity at NTNU, 2023-2025 (engelsk versjon)

Politikk for likestilling og mangfold 2018-2021 (PDF)

Weblenker

Forskningsrådet: 12 anbefalinger og tiltak for å bedre kjønnsbalanse i akademia

Promoting gender equality in academia and research institutions: Main findings
(EIGE - European Institute for Gender Equality)

What does it take to make an institution more diverse?
(nature - International journal of science)

6 steps to gender equality (PDF)
(Curt Rice)

Chemistry students with advisers of same gender more likely to succeed
(Chemistry World)

Tiltak for etnisk mangfold (Kifinfo)