Wikier

Her finner du informasjon om LIMforum og dets medlemmer.


Samleside med informasjon om likestilling og mangfold: Likestilling og mangfold - ressurser


Hva er LIMforum?

"LIMforum" står for likestilling, inkludering og mangfoldsforum. Det ble etablert høsten 2021 av seniorrådgiver for likestilling og mangfold for å svare på et behov for en arena hvor en kan dele erfaringer fra likestilling og inkluderingsarbeidet på tvers av organisasjonen.

Forumet består av HR rådgivere med et spesielt ansvar for likestilling og mangfold ved fakultetene, Vitenskapsmuseet, fellesadministrasjonen og personer ved NTNU med kunnskap om organisasjonen og inkludering og minoriteter.

I forumet diskuteres ulike saker som skal støtte opp om måloppnåelse av Utviklingsplanen for likestilling og mangfold. Forumet gir innspill til seniorrådgivere på behov i organisasjonen for verktøy med mer, samt hever kompetansen til deltakerne ved behov.

Forumet møtes 4-6 ganger i året. Det føres ikke referater fra disse møtene.

Medlemmer

Leder av forumet: Janet Rautio Øverland, likestillings- og manfoldsrådgiver


144 Visninger