Wikier

Likestilling og...

Likestilling og mangfold - rektors midler

Her finner du som ansatt en oversikt over flere tiltak og ressurser du kan søke på. Midler utlyses i mai/juni hvert år gjennom innsida for alle ansatte. Søknadsfrist kommer i utlysningen.

Ser du etter noe annet? Likestilling og mangfold - verktøy | Likestilling og mangfold - ressurser

Tiltak og midler

Hvert år, i løpet av mai/juni, utlyses midler for tiltak innen likestilling og mangfold. Disse annonseres i form av melding på Innsida i meldingskanalen "Alle ansatte" og til alle fakulteter og fellesadministrasjonen via ePhorte.

Individrettede tiltak

Institutt- og fakultetsbaserte tiltaksmidler

Institutt- og/eller fakultetsbaserte tiltaksmidler, for eksempel, seminarer og nettverksbygging som fremmer likestilling og mangfold. Prosjekter som skal fremme studentrekruttering av kvinner til teknologi og naturfag, menn til helsefag, og økt mangfold blant studentene. Det forventes at fakultetene bidrar med 40 % egen finansiering av totalbudsjettet. Maks totalbudsjett pr prosjekt er 500.000 NOK. Tildelte midler skal brukes i løpet av innvilget år med mindre det er angitt annet i søknaden.

Mangfoldstiltak

Vi er et universitet med mangfold som beriker organisasjonen. Disse tiltakene skal synliggjøre vårt mangfold, øke vår kunnskap på tvers av organisasjonen og bidra til inkludering og tilhørighet. Skal du gjennomføre et prosjektet, arrangement eller lignende som er med på å styrke mangfoldet, kan du søke om støtte.

Søknadsskjema for ulike tiltak

Ved søknad om ulike tiltak, skal disse skjemaene benyttes.

Informasjon om søknadsfrist, hvor og hvordan de skal leveres, finner du i utlysningen som kommer hver vår.

Ofte stilte spørsmål

Startpakker og kvalifiseringsstipend

 • Hvem skal jeg sende søknaden til?
  • Søknaden sendes til din instituttleder som videresender til fakultetet for rangering ved behov. Fakultetet legger inn søknadene i ePhorte.
 • Kan jeg bruke midlene til reiser og konferanser?
  • Ja, om det er begrunnet godt hvordan dette skal hjelpe deg i ditt avansement.
 • Kan jeg sende søknaden direkte til rådgiver for likestilling og mangfold?
  • Nei. Send den til instituttleder som sørger for at søknaden sendes videre til fakultetet. Snakk gjerne med administrasjonen ved institutt og fakultet, da det løses noe forskjellig hos de ulike enhetene.
 • Hvem på fakultetet skal ha søknaden?
  • Det er ulikt organisert ved ulike fakultet. Du bør høre med ditt institutt og fakultet.
 • Må jeg ha med budsjett i søknaden?
  • Ja, og dette skal vise hvordan du har tenkt å bruke pengene og når.
 • Får jeg pengene inn på egen konto?
  • Nei. De overføres instituttet etter hvert som kostnadene føres på riktig prosjekt.
 • Finnes det en mal for søknader?
 • Hvem beholder søknaden min?
  • Det etableres en komité av Utvalget for likestilling og mangfold som behandler søknadene og leverer sin innstilling til utvalget. Utvalget tar stilling til denne og ser at godkjente søknader er i tråd med NTNUs overordnede mål og satsningsområder.

Child Pages (3)

 • Kvalifiseringsstipend for kvinner

  Kvinnelige førsteamanuenser som vil kvalifisere seg til professor og kvinnelige førstelektorer som vil kvalifisere seg til dosent, kan søke om stipend. Utlysning med informasjon og frister,...

 • Mangfoldstiltak

  Skal du gjennomføre et prosjektet, arrangement eller lignende, som styrker arbeidet med mangfold? Her finner du som ansatt, eller leder, informasjon om hvordan du kan søke om støtte i den...

 • Startpakker for kvinner

  Startpakker skal bidra til å få opp kvinneandelen innen mannsdominerte fagområder. English version: Start-up program for women Se flere tiltak og ressurser: Likestilling og mangfold - rektors...