Wikier

Informasjon for studenter ved IES

English version

Samleside for studieprogramspesifikk informasjon til studenter ved Institutt for elektroniske systemer.

Generelt

Informasjon til studentene publiseres på Innsida. De viktigste kanalene er:

 • Elektronisk systemdesign og innovasjon 5-årig (MTELSYS)
 • Electronic Systems Design 2-årig (MSELSYS)
 • Embedded Computing Systems (MSECS)
 • Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO)

Siste kull for disse programmene uteksamineres 2020/2021

 • Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik (BIELE39) (2021)
 • Bachelor i ingeniørfag, elektro - Trondheim (FTHINGEL) (2021)
 • Master in Electronic Systems and Instrumentation 2-årig (FTMAINSTR) (2020)

Alle studenter


Studieplaner

Bachelor

Master/Siv.ing


Hovedprofil

Fra 4. klasse begynner spesialiseringen gjennom valg av en hovedprofil. Valget gjøres i vårsemesteret i 3. klasse. Det blir arrangert informasjonsmøter som annonseres på Innsida.

Prosjektstudenter

Spesialiseringen fortsetter i 5. årskurs. I høstsemesteret vil du gjennomføre et fordypningsprosjekt og et fordypningsemne knyttet til din hovedprofil i tillegg til et komplementært emne, mens hele vårsemesteret er viet til en masteroppgave.

Masterstudenter

Siste semester av sivilingeniørstudiet er viet til en masteroppgave.

 Datoer og frister

Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS, 5-årig)

 • 3. år: 15. mai – velge hovedprofil
 • 4. år: 31. mai – innlevering av prosjektkontrakt
 • 5. år: 19. desember - innlevering av prosjekt
 • 5. år: 15. januar – innlevering av masterkontrakt

Electronic Systems Design (MSELSYS, 2-årig)

 • 1. år: 15. september – velge hovedprofil
 • 1. år: 31. mai – innlevering av prosjektkontrakt
 • 2. år: 19. desember - innlevering av prosjekt
 • 2. år: 15. januar – innlevering av masterkontrakt

 Studieveiledere

Elektronisk systemdesign og innovasjon/Electronic Systems Design (MTELSYS/MSELSYS)

Ellen Beate Hove, generelle spørsmål
tel: 7359 1468 rom: A396b (Fakultetsadministrasjonen)

Kirsti Klemetsaune, spørsmål om prosjekt- og masteroppgaver,
tel: 7359 4408, rom: B406 (instituttkontor)

Akustikk, Signalbehandling

Peter Svensson, faglige spørsmål og utveksling til utlandet
tel: 7359 0546, rom: B239

Krets- og radiosystemer, Nanoelektronikk og fotonikk

Bjørn B. Larsen, faglige spørsmål og utveksling til utlandet
tel: 7359 4493, rom: B317

Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO og BIELE, Gjøvik)

Tonje Strøm Trønnes

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Trondheim (FTINGEL)

Pål Risan

 

Child Pages (6)

 • Beskrivelse av fordypningstema - IES

  Beskrivelser av fordypningstema for MTELSYS- og MSELSYS-studenter ved Institutt for elektroniske systemer. English version Innholdsfortegnelse [-] Temabeskrivelser, høst 2022 TFE01 Laveffekt design...

 • Lesesalsplasser ved IES

  5. årskurs studenter Ved Institutt for elektroniske systemer har vi et antall student-leseplasser som vi tildeler de som begynner i 5. årskurs, og som har valgt prosjektoppgave. I utgangspunktet...

 • Masteroppgave ved IES

  English version Informasjon på denne siden er tilleggsinformasjon gjeldende for masteroppgaven ved Institutt for elektroniske systemer (IES). Generell informasjon rundt masteroppgave ved NTNU...

 • Prosjektoppgave og fordypningsemne - IES

  English version I 4. årskurs valgte du en spesialisering i form av en hovedprofil. Spesialiseringen fortsetter i 5. årskurs. I høstsemesteret vil du gjennomføre et fordypningsprosjekt og et...

 • Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring - IES

  På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for elektroniske systemer (IES). Ser du etter noe annet? Se sider merket med IES | Se sider merket med BIELEKTRO | Se sider merket...

 • Valg av hovedprofil - IES

  English version 5-årig master/sivilingeniør Elektronisk systemdesign og innovasjon De tre første studieårene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er felles for alle studentene. Fra 4. årskurs...