Wikier

Informasjon for studenter ved IES

English version

Samleside for studieprogramspesifikk informasjon til studenter ved Institutt for elektroniske systemer.

Generelt

Informasjon til studentene publiseres på Innsida. De viktigste kanalene er:

 • Elektronisk systemdesign og innovasjon 5-årig (MTELSYS)
 • Electronic Systems Design 2-årig (MSELSYS)
 • Embedded Computing Systems (MSECS)
 • Bachelor i elektronisk systemingeniør - Trondheim (BIELSYS)
 • Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik (BIELEKTRO)

Alle studenter


Studieplaner

Bachelor

Master/Siv.ing


Bruk av kunstig intelligens ved utarbeidelse av bachelor- og masteroppgaver

Denne informasjonen er til alle studenter som gjennomfører bachelor- eller masteroppgave ved IE-fakultetet våren 2024.

Ved IE-fakultetet er KI-verktøy tillatt hjelpemiddel ved utarbeidelse av bachelor- og masteroppgaver.

Eventuell bruk av KI-verktøy skal beskrives i eget skjema (deklareringsskjema) som legges ved oppgaven ved innlevering i Inspera. Skjemaet vil bli tilgjengeliggjort i begynnelsen av januar.

Sensur vil ikke påbegynnes dersom skjemaet ikke foreligger.

Utfyllende informasjon og skjema


Hovedprofil

Fra 4. klasse begynner spesialiseringen gjennom valg av en hovedprofil. Valget gjøres i vårsemesteret i 3. klasse. Det blir arrangert informasjonsmøter som annonseres på Innsida.

Prosjektstudenter

Spesialiseringen fortsetter i 5. årskurs. I høstsemesteret vil du gjennomføre et fordypningsprosjekt og et fordypningsemne knyttet til din hovedprofil i tillegg til et komplementært emne, mens hele vårsemesteret er viet til en masteroppgave.

Masterstudenter

Siste semester av sivilingeniørstudiet er viet til en masteroppgave.

 Datoer og frister

Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS, 5-årig)

 • 3. år: 15. mai – velge hovedprofil
 • 4. år: 31. mai – innlevering av prosjektkontrakt
 • 5. år: 19. desember - innlevering av prosjekt
 • 5. år: 15. januar – innlevering av masterkontrakt

Electronic Systems Design (MSELSYS, 2-årig)

 • 1. år: 15. september – velge hovedprofil
 • 1. år: 31. mai – innlevering av prosjektkontrakt
 • 2. år: 19. desember - innlevering av prosjekt
 • 2. år: 15. januar – innlevering av masterkontrakt

 Studieveiledere

Se også Studieveiledere - IE

Elektronisk systemdesign og innovasjon/Electronic Systems Design (MTELSYS/MSELSYS)

Ellen Beate Hove, generelle spørsmål
tel: 7359 1468 rom: A396b (Fakultetsadministrasjonen)

Kirsti Klemetsaune, spørsmål om prosjekt- og masteroppgaver,
tel: 7359 4408, rom: B406 (instituttkontor)

Faglige spørsmål og utveksling til utlandet

Geir Øien - tel: 9345 5408, rom: C337. Ansvar for:

 • Akustikk for kommunikasjon, miljø og fjernmåling
 • Signalbehandling og kommunikasjon

Bjørn B. Larsen - tel: 7359 4493, rom: B317. Ansvar for:

 • Analog kretsdesign og radioteknikk
 • Design av digitale og innvevde system
 • Nanoelektronikk og fotonikk
 • Romsystemer 

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Gjøvik (BIELEKTRO)

Marianne Øgaard

Bachelor i elektronisk systemingeniør - Trondheim (BIELSYS)

Pål Risan

 

Child Pages (8)

 • Beskrivelse av fordypningstema - IES

  Beskrivelser av fordypningstema for MTELSYS- og MSELSYS-studenter ved Institutt for elektroniske systemer. English version - "Description of specialization themes - IES" Innholdsfortegnelse [-]...

 • Kommende ph.d.-stillinger - IES

  Kommende muligheter for doktorgradsstudier ved Institutt for elektroniske systemer. Utlysning av stillingene kommer senere. Foreløpig Tittel: Unconventional computing with nanomagnets...

 • Lesesalsplasser ved IES

  5. årskurs studenter Ved Institutt for elektroniske systemer har vi et antall student-leseplasser som vi tildeler de som begynner i 5. årskurs, og som har valgt prosjektoppgave. I utgangspunktet...

 • Masteroppgave ved IES

  English version Informasjon på denne siden er tilleggsinformasjon gjeldende for masteroppgaven ved Institutt for elektroniske systemer (IES). Generell informasjon rundt masteroppgave ved NTNU...

 • Praktisk info rundt skriving av oppgaver - IES

  English version - Practical info regarding writing theses ChatGPT (eller liknende) Det er ikke tillat å bruke ChatGPT på skoleeksamener, derimot er det lov å bruke ChatGPT eller liknende verktøy...

 • Prosjektoppgave og fordypningsemne - IES

  English version I 4. årskurs valgte du en spesialisering i form av en hovedprofil. Spesialiseringen fortsetter i 5. årskurs. I høstsemesteret vil du gjennomføre et fordypningsprosjekt og et...

 • Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring - IES

  På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for elektroniske systemer (IES). Ser du etter noe annet? Se sider merket med IES | Se sider merket med BIELEKTRO | Se sider merket...

 • Valg av hovedprofil - IES

  English version 5-årig master/sivilingeniør Elektronisk systemdesign og innovasjon De to første studieårene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er felles for alle studentene. Fra 3. årskurs...