Wikier

Informasjon for...

Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring - IES

På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for elektroniske systemer (IES).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IES | Se sider merket med BIELEKTRO | Se sider merket med MTELSYS | Se sider merket med MSELSYS

Studenttillitsvalgte

Studentdemokratiet representeres gjennom tillitsvalgte instituttillitsvalgte (ITV) og klassetillitsvalgte (KTV).

Studentene velger hvert år to ITV-er som deltar i alle våre organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø. ITV-ene er tilknyttet Studentrådet ved IE.

Instituttillitsvalgt (ITV)

På IES har vi normalt sett tre instituttillitsvalgte; Elektro-studier i Gjøvik, Elektro-studier i Trondheim og Elektronisk systemdesign og innovasjon (2-årig og 5-årig). Disse er:

Ta kontakt med ITVene på ies@sr-ie.no.

Programtillitsvalgte (PTV)

En programtillitsvalgt er studentenes stemme i studieprogramrådet for sitt program.

Klassetillitsvalgt (KTV)

En klassetillitsvalgt er klassens stemme på semestermøter med instituttet.
Representanten bringer også videre saker fra klassen til ITV-ene.

Klassetillitsvalgten velges i 1. år av ITV-ene. KTV-en innehar vervet gjennom hele studiet.

Gjøvik

Studieprogram År Tillitsvalgt Vara
Elektroingeniør (BIELEKTRO) 1. år Zeeshan Naveed Qureshi Tanya Moberg
Elektroingeniør (BIELEKTRO) 2. år Anyelo Rosario Sindre Aune
Elektroingeniør (BIELEKTRO) 3. år Fredrik Sannerhaugen Yosif Anwar Mahdi Al-Sayed

 

Trondheim

Studieprogram År Tillitsvalgt Vara
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS) 1. år Thilde Alice Andersen Waage
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS) 2. år Kristian H. Reigstad
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS) 3. år Sheikha Al-nasser
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS) 4. år Katinka Müller
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS) 5. år Torunn Røraas
Electronic Systems Design (MSELSYS) 1. år Mohammad Shazzad Hossain
Electronic Systems Design (MSELSYS) 2. år  
Elektroingeniør (BIELEKTRO) 1. år Lars Kristian Lerås Furuhovde
Elektroingeniør (BIELEKTRO) 2. år Peter Alexander Bailey Knutsen
Elektroingeniør (BIELEKTRO) 3. år Ask Woldstad Furmyr

 

Kvalitetssikring

IES følger NTNUs kvalitetssikring av utdanning og bruker også noen lokale løsninger for å sikre direkte tilbakemeldinger fra våre studenter.

Finn og les emnerapporter, referansegrupperapporter, studieprogramrapporter i dokumenthåndteringsverktøyet for kvalitetssikring av utdanning.