Wikier

Verktøy og...

Finn rapporter for emner og studieprogram

I NTNUs nye studieplanverktøy (KASPER) er det laget støtte for evaluering av emner (emnerapport) og studieprogram (studieprogramrapport). Fra og med høsten 2020 skal alle emner og studieprogram levere rapporter ved å bruke KASPER.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du skal finne rapporter i nytt og gammelt verktøy.


Hovedside: Utdanningskvalitet
Se også: Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet
English version: Finding reports - Quality assurance of education


Finn rapport for emner og studieprogram fra 2020 og framover

 1. Gå til studieplanverktøyets studiekvalitetsportal
 2. Åpne filter for å sortere på fakultet og institutt
 3. Velg rapport fra lista

Finn rapport for emner fram til og med 2019

 1. Gå til DOQ
 2. Velg det fakultetet som emnet tilhører
 3. Velg 'Emnerapporter' eller 'Referansegrupperapporter'
 4. Velg instituttet som tilbyr emnet
 5. Velg rapport fra lista

Finn rapport for studieprogram før høsten 2020

 1. Gå til DOQ
 2. Velg vertsfakultetet for studieprogrammet
 3. Velg 'Studieprogramrapporter'
 4. Velg studieprogram fra lista
 5. Velg rapport fra lista

Finn rapport for et institutt

 1. Gå til DOQ
 2. Velg fakultetet som instituttet tilhører
 3. Velg 'Instituttrapporter'
 4. Velg institutt fra lista
 5. Velg rapport fra lista

Se også: Liste over institutter og forkortelser.