Wikier

Verktøy og...

Finn rapporter for emner og studieprogram

I NTNUs nye studieplanverktøy (KASPER) er det laget støtte for evaluering av emner (emnerapport) og studieprogram (studieprogramrapport). Fra og med høsten 2020 skal alle emner og studieprogram levere rapporter ved å bruke KASPER.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du skal finne rapporter i nytt og gammelt verktøy.


Hovedside: Utdanningskvalitet
Se også: Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet
English version: Finding reports - Quality assurance of education


Alle rapporter for emner og studieprogram fra 2020

 1. Gå til studieplanverktøyets studiekvalitetsportal
 2. Velg "Emnerapport" eller "Studieprogramrapport"
 3. Åpne filter for å sortere på fakultet og institutt
 4. Velg rapport fra lista

Eldre rapporter

Evalueringsrapporter for emner - 2019 og tidligere

 1. Gå til DOQ
 2. Velg flisen for "emnerapporter" eller "referansegrupperapporter" for det fakultetet emnet tilhører
 3. Du kan bruke overskriftsfeltet til å sortere lista, for eksempel etter institutt, emnekode eller emnenavn
 4. Velg rapport fra lista

Studieprogramrapporter - høsten 2020 og tidligere

 1. Gå til DOQ
 2. Velg flisen for "studieprogramrapporter" for det fakultetet som er vertskap
 3. Du kan bruke overskriftsfeltet til å sortere lista, for eksempel etter institutt, programkode eller programnavn
 4. Velg rapport fra lista

Instituttrapporter - 2019 og tidligere

 1. Gå til DOQ
 2. Velg "Studieprogramrapporter" i venstremenyen
 3. Bruk overskriftsfeltet for å sortere etter "Rapporttype" for å få "Instituttrapport" til å legge seg øverst
 4. Velg rapport fra lista

Rapporter fra 2016 og tidligere

Noen rapporter fra 2016 og tidligere ligger i et eget arkivområde, DOQ-arkiv. Bruk overskriftsfeltet for å navigere i enhet og type rapport, klikk på de tre prikkene for å få frem flere alternativ.

Se også: Liste over institutter og forkortelser.