Wikier

Om NTNUs...

Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet

På denne siden har vi samlet verktøy og ressurser som er nyttige for deg som arbeider med utdanningskvalitet og sortert dem tematisk.

Se også temasidene om prosessen med å evaluere og utvikle emne, studieprogram eller studieportefølje for mer informasjon.


Hovedside: Utdanningskvalitet
English version: Tools and resources - education quality


Datakilder og kunnskapsgrunnlag

For å kunne evaluere og utvikle kvaliteten i våre emner og studieprogram, henter vi systematisk inn informasjon fra relevante kilder. Slike data legges til grunn for NTNUs kvalitetsmeldinger om utdanning.

Et variert utvalg av data tilrettelegges og gjøres tilgjengelig i arbeidsflaten i KASPER og i BEVISST, i tillegg til på denne siden. Materialet er en blanding av kvantitative og kvalitative kilder, produksjons-/registerdata (FS, DBH) og opplevd kvalitet (spørreundersøkelser). Kildene er både interne og eksterne.

I tillegg til dette felles materialet, vurderer emneansvarlige/studieprogramledere hvilket kunnskapsgrunnlag som til enhver tid er nyttig for å utvikle det enkelte emne/studieprogram.

Emner

Studieprogram

Studieportefølje

Tidligere undersøkelser

Tilganger

Noen verktøy og system krever innlogging. Her finner du informasjon om hvordan du skaffer deg nødvendig tilgang:


Årshjul og tidsfrister

Retningslinjer og veiledere

Digitale verktøy

Faglige ressurser

Kontakt

Savner du noe på denne sida? Ta kontakt med nettredaktør i Avdeling for utdanningskvalitet

3996 Visninger

Child Pages (3)

  • Arkiv – undersøkelser om utdanning

    Her finner du tidligere undersøkelser som kan brukes som datagrunnlag for kvalitetssikring av utdanning. De nyeste undersøkelsene finner du på Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet Hovedside:...

  • Finn rapporter for emner og studieprogram

    I NTNUs nye studieplanverktøy (KASPER) er det laget støtte for evaluering av emner (emnerapport) og studieprogram (studieprogramrapport). Fra og med høsten 2020 skal alle emner og studieprogram...

  • Metoder for studentevaluering av emne

    Alle emneevalueringer skal være basert på tilbakemeldinger fra studentene. På denne siden finner du ulike metoder du kan bruke for å innhente slike tilbakemeldinger. Hovedside: Utdanningskvalitet...