Wikier

Om NTNUs...

Kvalitetsmelding om utdanning

På denne siden finner du informasjon om NTNUs kvalitetsmelding for utdanning og lenke til publiserte kvalitetsmeldinger.

NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2022-23 (pdf)


Hovedside: Utdanningskvalitet


Om NTNUs kvalitetsmelding for utdanning

Kvalitetsmeldingsprosessen brukes til å analysere og dokumentere kvalitetsutviklingen. Arbeidet bygger på dialog, evaluering og oppfølgingsprosesser gjennom alle nivå i organisasjonen. Dette gir sammenheng i arbeidet og skal sikre at sviktende kvalitet avdekkes og rettes opp. Kunnskap fra denne prosessen brukes som grunnlag for videre utvikling av utdanningene og samlet portefølje.

I NTNUs årlige kvalitetsmelding for utdanning gir rektor en analyse av utdanningskvaliteten og utvikling i forhold til målsettinger. Denne skal godkjennes av styret. Kvalitetsmeldingen beskriver også prioriterte områder for nye fellestiltak, samt langsiktige planer for utvikling av studieporteføljen. Kvalitetsmeldingen legges til grunn for årsplaner, budsjett og oppfølgingsarbeid.

Illustrasjon av kvlitetsmeldingsprosessenIllustrasjon: Kvalitetsmeldingsprosessen, se illustrasjonen i større format.

Tidligere kvalitetsmeldinger for utdanning

Se også