Wikier

Verktøy og...

Arkiv – undersøkelser om utdanning

Her finner du tidligere undersøkelser som kan brukes som datagrunnlag for kvalitetssikring av utdanning.

De nyeste undersøkelsene finner du på Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet


Hovedside: Utdanningskvalitet


NTNU-undersøkelser

Læringsmiljøundersøkelser (faset ut fra 2018)

Kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser

Andre studentundersøkelser

Nasjonale undersøkelser

NOKUTs studiebarometer

Studentenes helse- og trivselsundersøkelser (SHOT)

NOKUTs underviserundersøkelse

Tidligere evalueringsrapporter

Kontaktperson

For tilgang til NTNUs resultatrapporter og rådata fra undersøkelsene: Marit Svendsen.