Wikier

Database for høyere utdanning - DBH

DBH er en nasjonal database for statistikk om høyere utdanning i Norge. Her kan du finne statistikk om studier, studenter, ansatte, publisering med mer. Du kan selv finne tall for din enhet, sammenligne med andre enheter eller sammenligne mellom ulike tidsperioder. In English: DBH

Statistikk om studier og studenter

På DBH finner du blant annet:

 • Søknadstall
 • Opptakstall
 • Registrerte studenter
 • Ferdige kandidater
 • Fullførte studieprogram
 • Studiepoeng pr. student
 • Karakterfordeling
 • Utenlandske studenter (NTNU)

Annen statistikk

 • Doktorgrader
 • Vitenskapelig publisering og publikasjonspoeng
 • Tilsatte
 • Økonomi
 • Arealer

DBH eies av Kunnskapsdepartementet og er organisert som en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

3527 Visninger