Wikier

Praksis og arbeidslivserfaring under studiet

Flere av studiene ved NTNU forutsetter at du opparbeider deg praksis i studietida.

Arkitekturstudiene

Les mer om "Spesielle krav og betingelser" i studieplanen vedrørende krav om arbeidslivserfaring med arkitekturstudiene.

Fritak for arbeidslivserfaring - MAAR og MAAR2

Fakultet for arkitektur og design har vedtatt pr. juni 2021 følgende fritak for arbeidslivserfaring i de 2-årige- og 5-årige masterprogrammene i arkitektur.
Det er åpning for en ny vurdering neste vår i lys av situasjonen det kommende året.

 • Kull 2020 MAAR: Kullet innvilges ikke fritak pr. vårsemesteret 2021. Situasjonen for kullet kan vurderes på nytt på et senere tidspunkt
 • Kull 2019 MAAR: Programrådet/IAP innvilget fritak for fire ukers arbeidslivserfaring våren 2020. Det innvilges ikke ytterligere fire ukers fritak våren 2021
 • Kull 2018 MAAR: Programrådet/IAP innvilget fritak for fire ukers arbeidslivserfaring våren 2020. Det innvilges ytterligere fire ukers fritak for kullet
 • Kull 2017 MAAR: Programrådet/IAP innvilget fritak for fire ukers arbeidslivserfaring våren 2020. Det innvilges ytterligere fire ukers fritak for kullet
 • Kull 2016 MAAR: Programrådet/IAP innvilget fritak for fire ukers arbeidslivserfaring våren 2020. Kullet fullfører studieløpet etter normert tid våren 2021.
 • Kull 2020 MAAR2: Kullet innvilges fritak fra kravet om arbeidslivserfaring
 • Kull 2019 MAAR2: Programrådet/IAP innvilget fritak for fire ukers arbeidslivserfaring våren 2020. Kullet fullfører studieløpet etter normert tid våren 2021.


Studenter ved MAAR tilhørende kull 2016 og tidligere og studenter ved MAAR2 tilhørende kull 2019 og tidligere, må vurderes individuelt med tanke på fritak fra kravet om arbeidslivserfaring.

Attest

Attest for arkitektstudenter. Fylles ut og sendes digitalt til postmottak@ad.ntnu.no

Teknologistudiene

Forskrift om arbeidslivserfaring for sivilingeniørutdanningen ved NTNU er en forskrift som regulerer kravene til arbeidslivserfaring for studenter som tar sivilingeniørutdanning ved NTNU. Ifølge denne forskriften må studenter som tar 5-årig mastergrad ha 12 uker arbeidslivserfaring, hvor minst 6 uker må være relevant. Studenter som tar 2-årig mastergrad må ha 6 uker arbeidslivserfaring, hvor minst 3 uker må være relevant.

Du finner utfyllende informasjon bl.a. om krav til arbeidslivserfaringens innhold, godkjenning av arbeidslivserfaring og bekreftelse på arbeidsforholdet i Forskrift om arbeidslivserfaring for sivilingeniørutdanningen ved NTNU.

Attest

Attest for siv.ing.-studenter. Fylles ut og leveres fakultetet ditt.

Realfagstudiene

NV-fakultetet kan via Samarbeidsforum hjelpe realfagstudenter med praksisplass.

Lærerutdanningene, profesjonsstudiet i psykologi og helseutdanningene

I disse studiene er praksisen lagt inn som en del av studiene. I praksisen skal du kunne prøve ut teori fra studiet under direkte veiledning som sikrer kvaliteten av utøvelsen. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i kontakt med dem du skal jobbe med, at du fra første stund lærer deg å samarbeide med mennesker. Ikke minst blir det lettere å takle overgangen fra studier til arbeidslivet når du vet hvordan arbeidslivet fungerer.

Lærerutdanningene:

Helse- og medisinutdanning:

Praksis i utlandet

Alt om praksisutveksling i utlandet

Som student ved NTNU har du mange muligheter til å ta praksisen i utlandet. Slik kan du forbedre språkkunnskapene og få mange flotte opplevelser. For praksisopphold i EU kan du søke om Erasmus praksisstipend fra Enhet for internasjonale relasjoner.

Finn jobber i utlandet: IAESTE gir deg muligheten til å jobbe fra 1 til 18 måneder nesten hvor som helst i verden. Jobbene legges ut i slutten av januar, søknadsfrist er som regel i midten av februar.

Se også

Child Pages (2)

 • Praksis i helseutdanningene

  Læring gjennom praksisstudiene vektlegges i alle de helsevitenskapelige utdanningene ved NTNU, og utgjør en stor del av studiene. Se de programvise studieplanene for mer informasjon om de ulike...

 • Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH

  Innholdsfortegnelse [-] Praksis på lokalsykehus for medisinstudenter (utplassering ved lokalsykehus) Sykehus Krav til godkjenning av praksis Studentaktiviserende undervisning (SAU) - Kliniske...