Wikier

Sider med tagg praksis .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Praksis ved ergoterapiutdanningen - INB Godkjent 1.1 Ole Edward Johns Nystad 2 dager siden Skriv ut
Praksis ved audiologiutdanningen – INB Godkjent 1.1 Ole Edward Johns Nystad 2 dager siden Skriv ut
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 1.4 Cicilie Nordvik 17 dager siden Skriv ut
Praksis og arbeidslivserfaring under studiet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Lars Bugge Aarset 18 dager siden Skriv ut
Praksis i Bachelor i norsk tegnspråk Godkjent 1.8 Tone Fredriksen Ydse 1 Måned siden Skriv ut
Retningslinjer for økonomisk støtte under praksisstudier - MH Godkjent 4.6 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden Skriv ut
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 4.7 Anne Kristin Mikkelborg 1 Måned siden Skriv ut
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 7.9 Magnus Clark 1 Måned siden Skriv ut
Praksis i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 4.3 (Mindre endring) Monika S. Nyhagen 1 Måned siden Skriv ut
Vernepleie - Praksis 3 - VET2005 - Kartlegging samspill og tiltaksutforming Godkjent 3.8 Anne Siri Stornes 1 Måned siden Skriv ut
Vernepleie - Praksis 1 - VET1004 - Hverdagsliv og samhandling Godkjent 4.5 Anne Siri Stornes 1 Måned siden Skriv ut
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 3.9 Kari Flatås 1 Måned siden Skriv ut
Om bachelor i sykepleie - for undervisere og andre samarbeidspartnere - MH Godkjent 3.2 Magnus Clark 2 Måneder siden Skriv ut
Praksis for helseutdanninger Gjøvik Godkjent 4.8 Merete Nyheim 3 Måneder siden Skriv ut
Praksis i barnevern og sosialt arbeid Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ingvil Næss Åfarli 4 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer for økonomisk tilskudd ved obligatoriske praksisstudier ved NV Godkjent 1.4 Sølvi Seljeflot 5 Måneder siden Skriv ut
Internships og praksisplasser i utlandet Godkjent 2.0 Merete Nyheim 5 Måneder siden Skriv ut
Tilgang og fasiliteter for studenter i praksis ved St Olavs hospital Godkjent 1.1 Morten Stranden 5 Måneder siden Skriv ut
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 2.9 (Mindre endring) Monika S. Nyhagen 6 Måneder siden Skriv ut
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 6 Måneder siden Skriv ut