Wikier

Informasjon for...

Valg av hovedprofil - IES

English version

5-årig master/sivilingeniør

Elektronisk systemdesign og innovasjon

De tre første studieårene ved Elektronisk systemdesign og innovasjon er felles for alle studentene. Fra 4. årskurs starter spesialiseringen og du skal velge en hovedprofil. Se studieplanen for oversikt over hovedprofilene. Husk og velge riktig kull (startår). Informasjon om enkeltemner finnes i emnebeskrivelsene.

NB: Studenter som skal velge hovedprofil Innvevde systemer i 4. årskurs, må velge TTK4145 Sanntidsprogrammering på våren i 3.klasse.

Til hver spesialisering er det knyttet en del obligatoriske (o) og valgbare (v) emner. Fullstendig oversikt finnes i studieplanen. Et antall anbefalte emner planlegges kollisjonsfritt på time- og eksamensplanen. Velger du utenfor disse emnene, er du selv ansvarlig for å sjekke eventuelle kollisjoner. Det er ikke anledning å velge emner som kolliderer på eksamensplanen. Eksamensplanen gjøres tilgjengelig i slutten av mai for påfølgende studieår.

Hvor kan jeg få hjelp?

For å hjelpe deg med valget, arrangerer instituttet informasjonsmøter for hvert årskurs i løpet av vårsemesteret. Disse annonseres på Innsida, under studeieprogrammets meldingskanal.

Studieveilederne vil også kunne hjelpe deg i valg av emner. Veiledningstid avtales fortrinnsvis per e-post.

Hva skal jeg velge?

Valg av studieretning er ikke av avgjørende betydning for hvilken bransje og jobbtype du vil havne i etter endt studium. Men de fleste søker arbeidsoppgaver som stort sett samsvarer med faglig innhold av studiet de har gjennomført. Er du usikker på valget, kan du velge sentrale emner innenfor to beslektede studieretninger og dermed holde flere muligheter åpne. Viktigst for deg nå er at studiet oppleves som interessant og meningsfylt. Da lærer du mest. Så derfor bør du velge etter lyst og faglige interesser.

603 Visninger