Wikier

Informasjon for...

Lesesalsplasser ved IES

5. årskurs studenter

Ved Institutt for elektroniske systemer har vi et antall student-leseplasser som vi tildeler de som begynner i 5. årskurs, og som har valgt prosjektoppgave. I utgangspunktet plasserer vi de med samme faglærer på prosjektet sammen, men vi er åpne for andre forslag (bytting er absolutt mulig). Vi synes det er viktigst at dere trives i det siste året deres her på NTNU. På høsten sendes ut en epost med oversikt over hvilke rom dere har fått tildelt. 

4. årskurs studenter:

Instituttet har noen student-leseplasser også for studenter i 4. årskurs. På høsten sendes ut en epost med oversikt over tildelte rom.

538 Visninger