Wikier

Verktøy og...

Arkiv – undersøkelser om utdanning

(Videresendt fra Undersøkelser om utdanning)

Her finner du tidligere undersøkelser som kan brukes som datagrunnlag for kvalitetssikring av utdanning.

De nyeste undersøkelsene finner du på Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet


Hovedside: Utdanningskvalitet


NTNU-undersøkelser

Læringsmiljøundersøkelser (faset ut fra 2018)

Kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser

Andre studentundersøkelser

Nasjonale undersøkelser

NOKUTs studiebarometer

Studentenes helse- og trivselsundersøkelser (SHOT)

NOKUTs underviserundersøkelse

Tidligere evalueringsrapporter

Kontaktperson

For tilgang til NTNUs resultatrapporter og rådata fra undersøkelsene: Marit Svendsen.