Wikier

NTNU Sak - innføring

NTNU Sak - Om prosjektet

Mål og mandat

Overordnede mål

Prosjektet er et strategisk tiltak som bygger opp under NTNUs strategiske målbilde, og spesielt målene:

 • De beste studentene velger NTNU
 • Ett NTNU
 • Utvikle og modernisere det teknisk-administrative støtteapparatet

Prosjektet skal levere:

 • Prosesser og tjenester hvor brukerens behov er tatt hensyn til og hvor brukeren får bedre veiledning i søknadsprosesser og saksbehandling.
 • Felles prosesser og verktøy.
 • Økt grad av selvbetjening og automatisering.
 • Sikker håndtering av personopplysninger.
 • God oppfyllelse av dokumentasjonsplikt.
 • En bedre og mer effektiv arbeidshverdag for ansatte.
 • Plattform for videre utvikling.

Prosjektmandat

Mandatet er godkjent av prosjektets styringsgruppe og tilgjengelig for ansatte ved NTNU. Det kan leses på SharePoint.

Prosjektorganisering

Prosjekteier: Roar Tobro

Styringsgruppe:

 • Liv Alfhild Unhjem – Administrativ leder, SU-fakultetsadministrasjon
 • Elin Cecilie Balstad – Administrativ leder NV fakultetsadministrasjon
 • Gunnhild Furnes – Kontorsjef Institutt for helsevitenskap Ålesund
 • Morten Mørch – Ansattrepresentant Parat
 • Thomas Ferstad – Ansattrepresentant NTL
 • Astrid Hilling – Leder Studenttinget
 • Lisbeth Viken – Avdelingsdirektør Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
 • Geir Nysetvold – Programleder Digitaliseringsprogrammet
 • Håkon Alstad – Avdelingsdirektør NTNU IT
 • Annikken Løe – Avdelingsdirektør Avdeling for studieadministrasjon
 • Arne Hestnes – Avdelingsdirektør HR- og HMS-avdelingen
 • Ingrid Volden – Avdelingsdirektør Avdeling for virksomhetsstyring

Delprosjekter

NTNU Sak er inndelt i flere delprosjekter:

Sidene inneholder mer spesifikk informasjon om prosjektet, aktiviteter, delprosjekt, arbeidspakker, med mer.

Child Pages (5)

 • NTNU Sak Brukerstøtte

  Innholdsfortegnelse [-] NTNU Brukerstøtte som uformelt nettverk Faser i utvikling av brukerstøtten NTNU Sak Brukerstøtte er en del av NTNU Sak Innføring, og har som formål å sikre et skalerbart...

 • NTNU Sak Etablering av løsning

  NTNU Sak Etablering av løsning er et delprosjekt i NTNU Sak etablert for å sikre at den nye plattformen for saksbehandling fungerer som forventet. Det inkluderer overgang fra gammelt system –...

 • NTNU Sak Opplæring

  Innholdsfortegnelse [-] Hva jobber vi med nå? Fase 1: Bli kjent med offentlig forvaltning Fase 2: Saksbehandling ved NTNU Fase 3: Innføring av NTNU Sak – verktøysfokus Fase 4: Rollebasert opplæring...

 • NTNU Sak Rydding og dokumentfangst

  [[Rydding og dokumentfangst]]

 • NTNU Sak Tjenesteutvikling

  Delprosjektet Tjenesteutvikling i NTNU Sak er avsluttet og overlevert til linjen ved Tjenesteutviklingsteamet ved HR- og HMS-avdelinga. Se hovedsiden for nåværende delprosjekter. NTNU Sak...