Wikier

NTNU Sak - innføring

NTNU Sak - Om prosjektet

Mål og mandat

Overordnede mål

Prosjektet er et strategisk tiltak som bygger opp under NTNUs strategiske målbilde, og spesielt målene:

 • De beste studentene velger NTNU
 • Ett NTNU
 • Utvikle og modernisere det teknisk-administrative støtteapparatet

Prosjektet skal levere:

 • Prosesser og tjenester hvor brukerens behov er tatt hensyn til og hvor brukeren får bedre veiledning i søknadsprosesser og saksbehandling.
 • Felles prosesser og verktøy.
 • Økt grad av selvbetjening og automatisering.
 • Sikker håndtering av personopplysninger.
 • God oppfyllelse av dokumentasjonsplikt.
 • En bedre og mer effektiv arbeidshverdag for ansatte.
 • Plattform for videre utvikling.

Prosjektmandat

Mandatet er oppdatert høsten 2023. De viktigste endringene omfatter hvordan prosjektet bidrar mot NTNUs overordnede mål, og hvordan ny plattform for saksbehandling vil nå de ansatte.

Mandatet er godkjent av prosjektets styringsgruppe og tilgjengelig for ansatte ved NTNU. Det kan leses i SharePoint.

Prosjektorganisering

Prosjekteier: Roar Tobro

Styringsgruppe:

 • Liv Alfhild Unhjem – Administrativ leder, SU-fakultetsadministrasjon
 • Elin Cecilie Balstad – Administrativ leder NV fakultetsadministrasjon
 • Gunnhild Furnes – Kontorsjef Institutt for helsevitenskap Ålesund
 • Morten Mørch – Ansattrepresentant Parat
 • Thomas Ferstad – Ansattrepresentant NTL
 • Morten Althe – Leder Studenttinget
 • Lisbeth Viken – Avdelingsdirektør Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
 • Geir Nysetvold – Programleder Digitaliseringsprogrammet
 • Håkon Alstad – Avdelingsdirektør NTNU IT
 • Annikken Løe – Avdelingsdirektør Avdeling for studieadministrasjon
 • Arne Hestnes – Avdelingsdirektør HR- og HMS-avdelingen
 • Ingrid Volden – Avdelingsdirektør Økonomiavdelingen og Avdeling for virksomhetsstyring

Delprosjekter

NTNU Sak er inndelt i flere delprosjekter:

Sidene inneholder mer spesifikk informasjon om prosjektet, aktiviteter, delprosjekt, arbeidspakker, med mer.

3861 Visninger

Child Pages (3)

 • NTNU Sak Innføring delprosjekt

  NTNU Sak Innføring delprosjekt har som oppdrag å utarbeide og gjennomføre opplæring og brukerstøtte ved innføring av ny saksbehandlingsløsning. I tillegg skal delprosjektet bidra til bred...

 • NTNU Sak Rydding og dokumentfangst

  [[Rydding og dokumentfangst]]

 • NTNU Sak Tjenesteutvikling

  Delprosjektet Tjenesteutvikling i NTNU Sak er avsluttet og overlevert til linjen ved Tjenesteutviklingsteamet ved HR- og HMS-avdelinga. Se nettsidene til NTNU Sak for nåværende delprosjekter. NTNU...