Wikier

NTNU Sak - innføring

NTNU Sak - Om prosjektet

Mål og mandat

Overordna mål

Prosjektet er eit strategisk tiltak som byggjer opp under NTNU sitt strategiske målbilete, og spesielt måla:

 • Dei beste studentane vel NTNU
 • Eitt NTNU
 • Utvikle og modernisere det teknisk-administrative støtteapparatet

Prosjektet skal levere:

 • Prosessar og tenester som tar hensyn til behovet til brukaren, der brukaren får betre rettleiing i søknadsprosessar og saksbehandling
 • Felles prosessar og verktøy
 • Auka grad av sjølvbetening og automatisering
 • Sikker handtering av personopplysingar
 • God oppfylling av dokumentasjonsplikt
 • Ein betre og meir effektiv arbeidskvardag for tilsette
 • Plattform for vidare utvikling

Prosjektmandat

Mandatet er oppdatert hausten 2023. Dei viktigaste endringane omfattar korleis prosjektet bidreg til NTNU sine overordna mål, og korleis ein ny plattform for saksbehandling vil nå dei tilsette. Styringsgruppa i prosjektet har godkjent mandatet, og det er tilgjengeleg for tilsette ved NTNU.

Prosjektorganisering

Prosjekteigar: Roar Tobro

Styringsgruppe:

 • Liv Alfhild Unhjem – avdelingsdirektør SU fakultetsadministrasjon
 • Elin Cecilie Balstad – avdelingsdirektør NV fakultetsadministrasjon
 • Gunnhild Furnes – kontorsjef Institutt for helsevitskap Ålesund
 • Morten Mørch – tilsettrepresentant Parat
 • Thomas Ferstad – tilsettrepresentant NTL
 • Aksel Kvamme Aase – fagpolitisk ansvarleg Studenttinget
 • Lisbeth Viken – seksjonssjef Seksjon for arkiv og dokumentasjonsforvaltning
 • Geir Nysetvold – programleiar Digitaliseringsprogrammet
 • Håkon Alstad – direktør IT-avdelingen
 • Annikken Løe – avdelingsdirektør Avdeling for utdanning
 • Arne Hestnes – direktør HR- og HMS-avdelinga
 • Øyvind Hauge – prosjektleiar NTNU Sak

Delprosjekter

NTNU Sak er inndelt i fleire delprosjekt:

Sidene inneheld meir spesifikk informasjon om prosjektet, aktivitetar, delprosjekt, arbeidspakkar med meir.

4373 Visninger

Child Pages (8)

 • NTNU Sak - Arbeid med å understøtte saksprosesser

  Innholdsfortegnelse [-] Saksområder og -prosesser Gjennomgående prosesser Det å jobbe med konkretisering og forbedring av interne arbeidsprosesser ved NTNU er et fokusområde for NTNU Sak, med stort...

 • NTNU Sak Brukerstøtte

  NTNU Sak Brukerstøtte er en del av NTNU Sak Innføring, og har som formål å sikre et skalerbart brukerstøttetilbud for saksbehandling. Dette innebærer å fornye dagens tjenestetilbud, og skal dekke...

 • NTNU Sak Etablering av løsning

  NTNU Sak Etablering av løsning er et delprosjekt i NTNU Sak. Delprosjektet ble etablert for å sikre at den nye plattformen for saksbehandling fungerer som forventet. Det inkluderer overgang fra...

 • NTNU Sak Forvaltning

  Innholdsfortegnelse [-] Hva jobber vi med? Hvordan skal vi utvikle og etablere en forvaltningsorganisasjon? NTNU Sak - Forvaltning er et delprosjekt i NTNU Sak, som er etablert for å sette NTNU i...

 • NTNU Sak Innføring delprosjekt

  NTNU Sak Innføring delprosjekt har vi i oppdrag å utarbeide og gjennomføre opplæring og brukarstøtte ved innføring av ny saksbehandlingsløysing. I tillegg skal delprosjektet sørge for at...

 • NTNU Sak Konfigurasjon og innholdsproduksjon

  NTNU Sak - Konfigurasjon og innholdsproduksjon er et delprosjekt i NTNU Sak, som er etablert for å jobbe med å gjøre de nødvendige konfigureringene i NTNU Sak som gjør at systemet fungerer på NTNU....

 • NTNU Sak Opplæring

  Innholdsfortegnelse [-] Fase 1: Bli kjent med offentleg forvaltning Fase 2: Saksbehandling ved NTNU Fase 3: Innføring av NTNU Sak – verktøyfokus Fase 4: Rollebasert opplæring – funksjonsområder...

 • NTNU Sak Tjenesteutvikling

  Delprosjektet Tjenesteutvikling i NTNU Sak er avsluttet og overlevert til linjen ved Tjenesteutviklingsteamet ved HR- og HMS-avdelinga. Se nettsidene til NTNU Sak for nåværende delprosjekter. NTNU...