Wikier

NTNU Sak - innføring

NTNU Sak Opplæring

NTNU Sak Opplæring er et delprosjekt underlagt NTNU Sak Innføring, og er opplæringsarbeidet er organisert i fire faser. I hver av fasene jobber vi tett med fagspesialistene for å skreddersy opplæring til alle deltagere.

Hva jobber vi med nå?

Akkurat nå jobber vi med å designe opplæring generelt, og dette inkluderer å tilby saksbehandlere grunnleggende kunnskap om lover og prinsipper innenfor offentlig forvaltning. Vi utformer kurs i offentlig forvaltning ved NTNU basert på kurs laget av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Hvert av kursene vil tilgjengeliggjøres sammen med veiledere for hvordan opplæringen kan gjennomføres og relevante, rollebaserte caser.

Fase 1: Bli kjent med offentlig forvaltning

Målet med fase 1 av opplæringen er at deltageren skal få grunnleggende kunnskap om lovverk og prinsipper innenfor offentlig forvaltning.

For å legge til rette for at saksbehandlere ved NTNU tilbys denne opplæringen har vi benyttet allerede utviklede læringsressurser i DFØs læringsplattform. I tillegg til kursene har vi utarbeidet rollespesifikke case- og diskusjonsoppgaver som har som formål å gjøre den grunnleggende kunnskapen om offentlig forvaltning relevant for saksbehandlere ved NTNU.

Innføringsledere ved alle fakulteter og i Fellesadministrasjonen har ansvar for at opplæringsmaterialet distribueres til saksbehandlere ved NTNU.

Hele fase 1 av opplæringen er publisert på siden Bli kjent med offentlig forvaltning ved NTNU.

Fase 2: Saksbehandling ved NTNU

Målet med fase 2 er at kursdeltagere får økt forståelse for saksbehandlerrollen ved NTNU. Den enkelte saksbehandler skal videre forstå viktigheten av riktig saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning.

Hele fase 2 er publisert på siden Opplæring i saksbehandling ved NTNU.

Fase 3: Innføring av NTNU Sak – verktøysfokus

Målet for tredje fase er at deltagerne får nødvendig kunnskap og ferdigheter til å kunne bruke de nye systemene korrekt og effektivt, og jobbe i henhold til nye arbeidsprosesser.

Fase 4: Rollebasert opplæring – funksjonsområder

Målet med siste fase er at deltagerne får kunnskap om og kan anvende og bidra til utvikling av prosesser innenfor eget fagområde