Wikier

Metoder for...

Lage spørreskjema - kvalitetssystemet

Spørreskjema er den mest brukte metoden for å innhente tilbakemeldinger fra alle studentene i et emne. På denne siden finner et anbefalt standardsett med spørsmål, informasjon om praktisk gjennomføring og noen generelle råd om bruk av spørreundersøkelse.Hovedside: Utdanningskvalitet
English version: Create a survey about educational quality for students


Fordeler med spørreundersøkelse

 • Sikrer at alle studentene i et emne får muligheten til å bli hørt
 • Gjør det mulig å sammenligne tilbakemeldingen i et emne over tid
 • Kan brukes til underveisevaluering og sluttevaluering

Generelle råd for spørreundersøkelser

 • Tenk nøye igjennom hva du ønsker tilbakemelding på og hvordan du har tenkt å bruke den informasjonen du henter inn
 • Bruk gjerne spørreundersøkelsen som underlag for dialog med referansegruppe eller studentrepresentanter
 • Legg evalueringen til et tidspunkt der studentene har rukket å gjøre seg erfaringer
 • Annonser evalueringen på forhånd, slik at studentene har tid til å forberede seg
 • Vurder å gjøre spørreundersøkelsen til en del av læringsaktivitetene (for eksempel som del av en forelesning)
 • Forklar studentene betydningen av deres tilbakemeldinger og hvordan informasjonen vil bearbeides og brukes av faglærerne
 • Åpne spørsmål (fritekst) bør brukes med varsomhet - de kan være utfordrende å håndtere i etterkant, og må offentlighetsvurderes før dokumentasjonen kan legges ved emnerapporten
 • Husk å laste opp resultatene fra spørreundersøkelsen i KASPER

Anbefalte spørreundersøkelser

Lunds Tekniska Högskola har i mange år brukt spørreundersøkelser med et fast spørsmålsbatteri som sin hovedmetodikk for innhenting av tilbakemeldinger fra studentene. Resultatet er underlag for diskusjon mellom emneansvarlig, faglærer og studentrepresentanter, før de tre skriver hver sin emnerapport.

Spørsmålsbatteriet består av 26 spørsmål som dekker fem tema:

 • God undervisning
 • Tydelige mål
 • Forståelsesorientert vurdering
 • Passende arbeidsbelastning
 • Allmenne ferdigheter

Spørsmålsbatteri for evaluering av emne - norsk og engelsk (pdf)

Verktøy for spørreundersøkelser

NTNUs verktøy for nettbaserte spørreskjema heter Nettskjema og er utviklet og driftet av Universitetet i Oslo. Se wikiside om Nettskjema for mer informasjon og innlogging.

Spørreundersøkelser kan også opprettes i emnets Blackboard-side. Se wikiside om verktøy og funksjonalitet i Blackboard for nærmere beskrivelse.

Andre verktøy anbefales ikke, av hensyn til datasikkerhet og databehandleravtaler.

Frem til juni 2021, brukte NTNU også SelectSurvey. Kontakt Orakeltjenesten via NTNU Hjelp dersom du trenger hjelp til å laste ned data fra tidligere undersøkelser.

Se også