Wikier

Nettskjema

Nettskjema er en løsning som gir alle studenter og ansatte mulighet til å samle inn data via nett. Løsningen er fleksibel og kan brukes for ulike typer spørreundersøkelser og datafangst, for små og for store datamengder. Innsamlingen kan skje både via web og/eller mobilapper. På denne siden finner du mer informasjon om tjenesten.

Engelsk versjon: Nettskjema

Hva er Nettskjema?

 • Et verktøy til å utforme og administrere skjemaer på nett.
 • Sikker løsning for datainnsamling via nett.
 • Spørreskjema og flervalgsoppgaver.
 • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper.
 • Kan samle inn sensitive personopplysninger til Tjenester for sensitive data (TSD).
 • Tjenesten er utviklet og driftet av UiO og tilgjengelig gjennom nettleseren.

I Nettskjema kan du

 • Lage spørreskjemaer.
 • Invitere personer til å svare.
 • Se svar som har kommet inn.
 • Eksportere svar til regneark.
 • Levere lyd-data via mobilappen Nettskjema-Diktafon

 Logg inn i Nettskjema

Du logger deg inn i Nettskjema med ditt NTNU brukernavn og passord (Feide-pålogging).

Brukerveiledning

Veiledning til bruk av Nettskjema finnes på egne hjelpesider hos UiO. Lær hvordan du oppretter et skjema, hvilke innstillingsmuligheter som finnes, hvordan du inviterer personer til å svare med mer.

Databehandleravtale

NTNU har databehandleravtale med UiO for bruk av Nettskjema. Databehandleravtalen gjelder for deg som bruker Nettskjema som student eller ansatt ved NTNU.

Status per 01.10.2020 - Nettskjema for sensitive data med lagring i TSD: Hvert prosjekt ved NTNU må inngå egen databehandleravtale med UiO når prosjektet ber om tilgang til TSD. Se egen Wiki-side med mer informasjon om TSD, samt veiledning for å fylle ut skjema for å be om rom i TSD med tilhørende databehandleravtale.

Ofte stilte spørsmål

Q: Lagrer nettskjema IP-adressen til respondenter?

A: Nei, hvis du ikke samler inn personopplysninger, vil ikke IP-adresse eller andre personidentifiserende data lagres i Nettskjema. Dette avhenger av hvordan du utfomer ditt skjema. Les mer om dette på UiOs sider.

Kontakt

UiO tilbyr brukerstøtte på løsningen, i ordinær arbeidstid.

Research Data @NTNU tilbyr råd, hjelp og veiledning.