Wikier

TSD - Tjenester...

TSD - registrere nytt prosjekt

SIDEN ER UNDER ARBEID!

På denne siden går vi gjennom prosedyren for søknad/registrering av nytt prosjekt i TSD for brukere ved NTNU.

Wiki om TSD | Sider merket med tsd

Status per 01.10.2020 TSD-skjema: Hvert prosjekt ved NTNU må inngå egen databehandleravtale med UiO når prosjektet ber om tilgang til TSD. Behandling av personopplysninger krever en mer spesifikk avtale enn det som kan inngås med en samleavtale. NTNU sentralt jobber for å forenkle bestillingen for prosjektene.

Pga rutine med egen databehandleravtale per prosjekt for NTNU, er det tilsynelatende slik at hvert NTNU-prosjekt må dekke grunnlisens for TSD. Dette er ikke tilfelle, men skjema fra UiO skiller ikke på databehandleravtale og tejenesteavtale. Hvis du kun skal ha en såkalt "grunnpakke" (dvs et prosjektrom i TSD uten ekstra lagring/minne/etc.), dekkes dette av NTNUs avtale. 

Før du begynner

Vær forberedt på å framlegge en del informasjon om ditt prosjekt og hensikten med å bruke TSD til lagring og samhandling:

 • Du må dokumentere at prosjektet har levert melding/fått godkjenning for å drive med forskningen. Dette kan for eksempel være fra REK, NSD, Datatilsynet eller ditt lokalt personvernombud (PVO). Dialogen ber om både referansenummer og en kopi av melding/dokumentasjon. (UiO bruker begrepet "etisk godkjenning" om dette.)
 • Om du har forskning du mener skal være i TSD, men som ikke faller under kategoriene nevnt over, kan du laste opp et skriv som forteller om dette. Et eksempel er om man skal forske på data som ansees som å være forretningshemmeligheter, eller som av annen grunn skal være ekstra godt sikret.
 • UiO sin behandlingstid på å opprette prosjektrom er opptil 10 arbeidsdager.

Praktisk informasjon:

 • Finn fram din login til minID (ID-porten), evt BankID.
 • Ha klart for deg følgende: FEIDE-brukernavn, e-postadresse, telefonnummer, navn på prosjektet, sluttdato for prosjektet.
 • Du må kjenne til hvem som er forskningsansvarlig (vanligvis instituttleder).
 • Betalingsinformasjon for prosjektet: NTNU sentralt betaler for grunnpakken når du ber om et TSD-prosjektrom. I skjemaet må du likevel oppgi betalingsinformasjon som gjelder ditt prosjekt (sjekk eventuelt ved ditt institutt/el.lign.). Dette er viktig, fordi UiO må fakturere eventuelle ekstra kostnader per prosjekt. Se UiOs prisliste for "Universitets- og høyskolesektoren.
 • For registreringen anbefales det å bruke en oppdatert nettleser, f.eks. Google Chrome eller Firefox. Eldre versjoner av Internet Explorer frarådes. 
 • Signer ved å trykke "Fortsett til signering" på slutten av skjemaet. Dokumentet som skal signeres blir så synlig i nettleseren. Her er det viktig å fullføre signering ved å trykke på stor rød knapp merket "Signer dokument". Merk at du nå blir bedt om å logge inn med ID-porten en gang til. Dette kreves for å få en gyldig digital signatur.
 • Når du har mottatt kopi av din signerte avtale, skal denne arkiveres til samlesak i ePhorte slik beskrevet på siden om Databehandleravtaler.

Elektronisk søknad

 Gå til elektronisk søknad (Skjema er kun på norsk)Veiledning for å framlegge "Etisk godkjenning for prosjektet"

NSD eller REK er de vanligste instansene for dette ved NTNU, og melding/godkjenning har et referansenummer som du må oppgi.

Dersom du har forskning som ikke innholder personopplysninger, men likevel har "Fortrolige"/"Strengt fortrolige" data, kan du alternativt lage et skriv som forklarer behovet for å bruke TSD, og laste det opp under dialogen.Merk: Teksten i skjemaet er misvisende for punktet "Prosjektkode". Feltet for prosjektkode inneholde nøyaktig seks bokstaver."Registrerering av nytt prosjekt i TSD" - veiledning 

Siden alle ved NTNU må oppgi informasjon til databehandleravtalen, blir dialogen i UiOs søknadsskjema slik:

 • Velg "Annen institusjon" som "Forskningsansvarlig institusjon for prosjektet "
 • Velg "UH-sektor" som "Hvilken sektor hører din institusjon til "
 • Skriv opp at det er Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet som er "Behandlingsansvarlig"


Under punkt 16 i kontraktsdelen skal du oppgi kontaktperson hos behandlingsansvarlig.

Dette vil typisk være navn på forskningsansvarlig (vanligvis instituttleder).

Veiledning til punkt "BETALINGSINFORMASJON" 

NTNU sentralt betaler for grunnpakken når du ber om et TSD-prosjektrom. 

I skjemaet må du likevel oppgi betalingsinformasjon som gjelder ditt prosjekt (sjekk eventuelt ved ditt institutt/el.lign.). Dette er viktig, fordi UiO må fakturere eventuelle ekstra kostnader per prosjekt. 

Se UiOs prisliste for "Universitets- og høyskolesektoren.


Veiledning til "Registrering av nytt prosjekt i TSD"

Det er her du angir om du trenger ressurser som går ut over det en basispakke inkluderer.

Basispakken inneholder per 2020:

 • Opptil 1TB med lagringskapasitet (inkludert backup).
 • Operativsystemet (valgfritt)
 • Ikke tilgang til regneklynge eller databaseløsning.


Angående Signering

Når du trykker "Gå til signering" blir all informasjonen du har fylt inn sammenfattet i et dokument som du må signere elektronisk. Last gjerne ned en kopi av avtalen. I tillegg får du tilsendt avtalen til din elektroniske postkasse (Digipost eller lignende)

Avtalen arkiveres til samlesak i ePhorte, slik beskrevet på siden om Databehandleravtaler.Kontakt

Kontakt NTNU Hjelp dersom du har spørsmål om utfylling av skjemaet.