Wikier

TSD - Tjenester for sensitive data

På denne siden finner du grunnleggende informasjon om Tjenester for sensitive data (TSD), samt lenker til utfyllende informasjon om tjenesten og hvordan du kan ta den i bruk.

English version: TSD – Services for sensitive data

Temaside om lagring | Sider merket med tsd

Om TSD

TSD er en trygg, privat sky med et fullt sett tjenester for innsamling, lagring og analyse av sensitive forskningsdata som krever et høyt sikkerhetsnivå. TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO, og brukes av forskere ved flere nasjonale forskningsinstitusjoner, inkludert NTNU.

  • sikkert prosjektområde
  • integrert skjemaløsning for å samle inn sensitive data (Nettskjema)
  • tilgang fra hvor som helst i verden
  • tilrettelagt for samarbeid med eksterne
  • oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata
  • den eneste skybaserte løsningen som NTNU IT kan anbefale for strengt fortrolige data

TSD tilbyr et bredt spekter av programvare, databaser, videoanalyseverktøy, automatisert dataprosessering, tungregning og sikkerhetskopiering.

Når bør jeg bruke TSD?

Informasjonen du behandler og deler har ulikt behov for sikring og skjerming, ut fra hvor verdifull den er. For å identifisere verdinivå og hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige, må informasjonen klassifiseres. TSD vil være aktuell å bruke til informasjon/data i konfidensialitetsklassene Fortrolig og Strengt fortrolig.

Lagringsguiden kan hjelpe deg å velge den mest hensiktsmessige lagringstjenesten for ditt behov.

Hvis du ønsker å drøfte datahåndtering og valg av lagringstjeneste for ditt forskningsprosjekt, kan du kontakte Research Data @NTNU.

Avtale for NTNU

NTNU inngått en avtale med Universitetet i Oslo (UiO) om bruk av tjenesten TSD 2.0. TSD støtter blant annet sikker lagring av sensitive personopplysninger, inkludert helseopplysninger. NTNU har inntil videre kjøpt plass til 60 prosjekter.

Grunnlisensen dekkes av IT-avdelingen (1 TB lagring, samt tilgang til maskinkraft og verktøy i henhold til UiOs beskrivelse). Funksjonalitet/bestillinger ut over det grunnleggende kan ikke dekkes av IT-avdelingens midler. Behov utover grunnlisens betraktes som forskningsinfrastruktur/e-infrastruktur som forskningsprosjektet/enheten (for eksempel institutt eller lignende) må dekke selv.

Spørsmål om avtalen kan rettes til NTNU Hjelp.

Hvordan får jeg tilgang?

Se informasjon om registrering av et nytt prosjekt i TSD og skjema for elektronisk søknad.

Systembeskrivelse

Se forenklet systembeskrivelse av TSD på UiO sine nettsider.

Hjelp og veiledning

USIT/UiO tilbyr brukerstøtte på tjenesten i ordinær arbeidstid. De leverer også brukerveiledninger (engelsk), opplæring på forespørsel, og hjelp ved behov for programvare/regnekapasitet og andre ekstra tjenester som man kan avtale å bruke i TSD.

Har du tekniske spørsmål eller behov for teknisk hjelp kan du kontakte TSD teknisk support.

Se også

Child Pages (1)

  • TSD - registrere nytt prosjekt

    Denne viser prosedyren for søknad/registrering av nytt prosjekt i TSD for brukere ved NTNU. English version: TSD - Register New Project Wiki om TSD | Sider merket med tsd Innholdsfortegnelse [-]...