Wikier

Kommunikasjonsstøtte ved MH

Det er flere måter å spre forskningen din på. Fakultet for medisin og helsevitenskap har en egen blogg, egne kanaler for sosiale medier og tar ofte direkte kontakt med journalister i enkelte saker. Har du en ny forskningsartikkel på gang? Ta kontakt med din lokale kommunikasjonsarbeider i oversikten under som vil hjelpe deg til å få formidlet din forskning.

Ser du etter noe annet? Temaside om Formidling

Medisin og helse er temaer som opptar de fleste, og er ofte de mest populære mediesakene. Fakultet for medisin og helsevitenskap bidrar aktivt med formidling av ny forskning og kunnskap innen medisin og helse, og skal være en synlig aktør i samfunnsdebatten innen fagområdet.

Kontaktpersoner

 • Kommunikasjonskoordinator, Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) Johanne Nome (permisjon)
 • Nettredaktør, Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): Morten Stranden
 • Kommunikasjonsrådgiver, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM): Hanne Strypet
 • Kommunikasjonsmedarbeider, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB): Kari Williamson
 • Kommunikasjonsmedarbeider, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM): -
 • Kommunikasjonsrådgiver, Institutt for psykisk helse (IPH): Irene Aspli
 • Kommunikasjonsrådgiver, RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse (IPH): Frode Fossvold-Jørum
 • Kommunikasjonsleder, Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN): Rita Elmkvist Nilsen
 • Kommunikasjonsrådgiver, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB): Kim Sørenssen
 • Rådgiver, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik: Kari Bjerke Gjærde
 • Rådgiver, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik / Senter for omsorgsforskning: Bjørn Kvaal
 • Kommunikasjonsmedarbeider Helseundersøkelsen i Trøndelag - HUNT: Janne Tellefsen
 • Kommunikasjonsmedarbeider K.G. Jebsen - senter for genetisk epidemiologi: Janne Tellefsen
 • Kommunikasjonsrådgiver i Cardiac Exercise Research Group (CERG): Anders Revdal
 • Kommunikasjonsrådgiver i Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD): Kristina Jones

Finn din lokale nettkontakt

Web

Sosiale medier

Multimedia

Multimediaprodusenter Nils Lian og Geir Otto Johansen produserer multimediainnhold for det integrerte universitetssykehuset i Trondheim.

Presentasjoner

Ferdige presentasjoner om fakultetet

Ferdige presentasjoner fra institutt og sentre

Kurs

Arrangere konferanser

Fakultet for medisin og helsevitenskap har en egen arrangementansvarlig ved større arrangement: Tone Merete Follum

Cristin

Alle mediebidrag og formidlingsaktiviteter skal registreres i Cristin.