Wikier

Kanaler for informasjon og nyheter

Hvor bør du legge informasjon og nyheter for å nå målgruppen? Oversikt over anbefalte kanaler og beste praksis for kommunikasjonsarbeid.

English - Channels for information and news

Se også sidene Lagringsguide og Internkommunikasjon

Godkjenning og internkontroll

Informasjonsmateriell

Ønsker du at noen skal komme å presentere dette ved din enhet og svare på spørsmål? Kontakt Kommunikasjonsavdelingen.

Hva er informasjon og nyheter?

NTNU har mange informasjons- og nyhetskanaler. Før du bestemmer deg for hvilken kanal du skal bruke, er det viktig at du finner ut hvilken målgruppe du forsøker å nå og hvilken nytte mottakeren har av informasjonen.

Informasjon kan være en blanding mellom f.eks tekst, bilder og video. En nyhet er informasjon om en aktuell hendelse eller en aktuell bit av en større mengde informasjon. En nyhet kan gjerne referere til mer utfyllende informasjon en annen plass (kilde).

Som avsender er du ansvarlig for alltid å vurdere personvern og informasjonssikkerhet. Du må alltid ha vurdert klassifisering av informasjonen du legger ut.

Hvilken kanal skal jeg bruke?

Velg først målgruppe - hvem er det du skal kommunisere med?

Eksisterende studenter?

Se hvilke kanaler du skal bruke for å kommunisere med våre studenter

Ansatte?

Eksterne (eller flere målgrupper)

Kort om kanalene

Innsida meldingskanal

 • Klassifisert som: Intern

Innsida har mange ulike meldingskanaler for både studenter og ansatte.
Noen av disse er forhåndsdefinerte, mens andre er mulig å abonnere på.
Det er mulig å publisere en melding til flere kanaler samtidig, dette kalles krysspublisering.

Les mer om Innsida

Innsida nettside

 • Klassifisert som: Intern eller Åpen

En informasjonsside skal være sortert etter tema og være brukerorientert. Ofte består de av veiledninger, informasjonssider og samlesider. Som standard er alle informasjonssidene på Innsida åpne for verden, og dermed søkbare på Google, og delbare via e-post og sosiale medier.

Les mer om Innsida

Innsida bokmerker

 • Klassifisert som: Intern

Fra "Min side" ligger bokmerker under "Snarveier" med nyttige lenker til ofte brukte sider og verktøy. Det finnes felles bokmerker for alle, pr enhet og dine egne private bokmerker.

Les mer om Innsida

Blackboard

 • Klassifisert som: Intern

All informasjon som omhandler pågående emner skal legges i Blackboard.
Eksempler på ting som skal ligge i Blackboard er læringsaktiviteter, kommunikasjon mot studenter, frister og undervisningsmateriell.
Merk at karaktergivende arbeid ikke skal ligge i Blackboard.

Les mer om Blackboard

E-post

 • Klassifisert som: Intern

Se føringer fra NTNU om hvordan e-post kan brukes til kommunikasjon med studenter og ansatte.

Les mer om e-post

Nyhetsbrev på e-post

 • Klassifisert som: Åpen

Nyhetsbrev pr e-post er ofte en en samling av nyheter/oppsummering til en liste med mottakere.

Skype for Business

 • Klassifisert som: Intern

Skype for Business lar ansatte, grupper og samarbeidspartnere jobbe tettere sammen, uavhengig av hvor den enkelte befinner seg. I Skype for Business kan du ha videomøter, dele skjermbilder, sende direktemeldinger, ringe og mye mer.

Eksternweb (ntnu.no)

 • Klassifisert som: Åpen

I prioritert rekkefølge skal eksternweb ha følgende målgrupper:

 1. Potensielle studenter.
 2. Eksisterende og potensielle samarbeidspartnere innen næringsliv og offentlig forvaltning.
 3. Potensielle samarbeidspartnere innen forskning og utdanning i Norge og internasjonalt.

Les mer om eksternweb

Nyheter på nett

 • Klassifisert som: Åpen

Kommunikasjonsavdelingen har utarbeidet en egen veiledning for nyheter på nett.

Informasjonssikkerhet & klassifisering

Husk at du er ansvarlig for alt innhold og data du produserer og eventuelt deler!

All informasjon som behandles ved NTNU skal klassifiseres. Oversikten angir inntil hvilken sikkerhetsklasse systemet er godkjent for.

Les mer om Informasjonssikkerhet

Åpen

Informasjonen er tilgjengelig for alle uten pålogging.
Eks. Webside eller åpent dokument i O365.

Intern

Informasjonen er tilgjengelig for utvalgte interne og eksterne brukere, men krever pålogging. Eks. eksamensbesvarelser.

Fortrolig

Informasjonen krever streng tilgangsstyring.
Klassifiseringen benyttes hvis offentliggjøring vil skade offentlige interesser, institusjonen eller enkeltperson(er). Eks. Taushetsbelagt informasjon.

Strengt fortrolig

Informasjonen krever meget streng tilgangsstyring.
Klassifiseringen benyttes hvis offentliggjøring vil gi betydelig skade på offentlige interesser, institusjonen eller enkeltpersoner. Eks. personer som har behov for særlig beskyttelse.

Kontakt

Child Pages (1)