Wikier

Kanaler for informasjon og nyheter

Hvor bør du legge informasjon og nyheter for å nå målgruppen? Oversikt over anbefalte kanaler og beste praksis for kommunikasjonsarbeid.

English - Channels for information and news

Se også sidene Lagringsguide og Internkommunikasjon

skjermdump av pdf som viser utsnitt av noen av kanalene

Last ned visualisering av denne informasjonen - A3-plakat, pdf

Hva er informasjon og nyheter?

NTNU har mange informasjons- og nyhetskanaler. Før du bestemmer deg for hvilken kanal du skal bruke, er det viktig at du finner ut hvilken målgruppe du forsøker å nå og hvilken nytte mottakeren har av informasjonen.

Informasjon kan være en blanding mellom f.eks tekst, bilder og video. En nyhet er informasjon om en aktuell hendelse eller en aktuell bit av en større mengde informasjon. En nyhet kan gjerne referere til mer utfyllende informasjon en annen plass (kilde).

Som avsender er du ansvarlig for alltid å vurdere personvern og informasjonssikkerhet. Du må alltid ha vurdert klassifisering av informasjonen du legger ut.

Hvilken kanal skal jeg bruke?

Velg først målgruppe - hvem er det du skal kommunisere med?

Eksisterende studenter

Se hvilke kanaler du skal bruke for å kommunisere med våre studenter

Ansatte

Er informasjonen til:

Eksterne (eller flere målgrupper)

Kort om kanalene

Innsida meldingskanal

  • Klassifisert som: Intern

Innsida er NTNUs offisielle kanal for kommunikasjon av viktige interne organisasjonsmeldinger til studenter og ansatte. Noen av meldingskanalene er forhåndsdefinerte, mens andre er mulig å abonnere på. Det er mulig å publisere en melding til flere kanaler samtidig, dette kalles krysspublisering. Kanalene kan settes som lukket, åpne for NTNU eller åpen for alle inkludert omverdenen.

Innsida nettside

  • Klassifisert som: Intern eller Åpen

En nettside skal være sortert etter tema og være brukerorientert. På Innsida kaller vi nettsidene for temasider (samlesider) og wikisider (informasjonssider, veiledninger). Som standard er alle informasjonssidene på Innsida åpne for verden, og dermed søkbare på Google, og delbare via e-post og sosiale medier. Sidene kan også lukkes og være tilgjengelig for ansatte og studenter via pålogging.

Innsida snarveier

  • Klassifisert som: Intern

På Innsida startside ligger en rekke felles snarveier med nyttige lenker t til ofte brukte nettsider og verktøy. Det finnes felles bokmerker for alle studenter, alle ansatte, hver enhet og i tillegg mulighet for egne private bokmerker.

Blackboard

  • Klassifisert som: Intern

All informasjon som omhandler pågående emner skal legges i Blackboard. Eksempler på ting som skal ligge i Blackboard er læringsaktiviteter, faglig kommunikasjon mot studenter, frister og undervisningsmateriell. Merk at karaktergivende arbeid ikke skal ligge i Blackboard.

E-post

  • Klassifisert som: Intern

Se føringer fra NTNU om hvordan bruke epost til kommunikasjon med studenter | Les mer om e-post

Nyhetsbrev på e-post

  • Klassifisert som: Åpen

Nyhetsbrev via e-post er ofte en en samling av nyheter/oppsummering til en liste med mottakere.

Teams

  • Klassifisert som: Intern

Microsoft Teams tilbyr en rekke samhandlingstjenester og lar studenter, ansatte, grupper og samarbeidspartnere jobbe sammen. Dette er arenaen for uformell samhandling og kommunikasjon. Via Teams kan du ringe andre, sende og motta direktemeldinger, samhandle og dele filer. Se også kapittelet om informasjonssikkerhet og klassifisering under.

Eksterne nettsider (ntnu.no og ntnu.edu)

  • Klassifisert som: Åpen

Eksterne nettsider inneholder offisiell informasjon fra NTNU til disse prioriterte målgruppene.

Nyheter på nett

  • Klassifisert som: Åpen

Se egen veiledning for nyheter på nett.

Informasjonssikkerhet og klassifisering

Husk at du er ansvarlig for alt innhold og data du produserer og eventuelt deler!

All informasjon som behandles ved NTNU skal klassifiseres. Oversikten angir inntil hvilken sikkerhetsklasse systemet er godkjent for.

Se punktene om informasjonssikkerhet på denne nettsiden.

Åpen

Informasjonen er tilgjengelig for alle uten pålogging.
Eks. Webside eller åpent dokument i O365.

Intern

Informasjonen er tilgjengelig for utvalgte interne og eksterne brukere, men krever pålogging. Eks. eksamensbesvarelser.

Fortrolig

Informasjonen krever streng tilgangsstyring.
Klassifiseringen benyttes hvis offentliggjøring vil skade offentlige interesser, institusjonen eller enkeltperson(er). Eks. Taushetsbelagt informasjon.

Strengt fortrolig

Informasjonen krever meget streng tilgangsstyring.
Klassifiseringen benyttes hvis offentliggjøring vil gi betydelig skade på offentlige interesser, institusjonen eller enkeltpersoner. Eks. personer som har behov for særlig beskyttelse.

Visuell fremstilling av hvordan velge kanal

Ønsker du at noen skal komme å presentere dette ved din enhet og svare på spørsmål? Kontakt Kommunikasjonsavdelingen.

Godkjenning og internkontroll

Kontakt

Child Pages (1)