Wikier

Innsida nyheter

Enhetskanaler i Innsida

Alle enheter ved NTNU har en egen kanal for meldinger på Innsida. Disse kan brukes til å kommunisere med medarbeidere og tilknyttete personer.

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med innsida

Hvem kan lese meldingene?

Det varierer, men innstillingene for enhetskanaler er i utgangspunktet satt slik at kun kanalens medlemmer (ansatte og tilknyttede) kan lese meldinger.  Medlemskap er kontinuerlig oppdatert basert på arbeidsforhold og tilknytninger i Paga og BAS. Kanalens administratorer kan godkjenne tilgang for andre interessenter som ber om medlemskap.

Hvem kan skrive meldinger?

Det varierer, men innstillingene for instituttkanaler er i utgangspunktet satt slik at både ansatte og kanalens administratorer kan skrive meldinger.

Kanalens infoside listfører kanalens eksisterende administratorer. Du finner infosiden til meldingskanalen via innsida søk.

  1. Tast de første ordene i enhetens navn i Innsidas søkefelt og tast [ENTER]
  2. Filtrere resultatet slik at du ser kun "meldingskanaler".

Medlemmer av enhetskanaler

Alle ansatte og tilknyttede personer blir automatisk medlem av enhetskanalen for sin enhet, samt kanalen til fakultetet eller avdelingen over. Kanalens administratorer kan se en oversikt over alle som abonnere under innstillinger » abonnenter. 

Ansatte og tilknyttede personer inkluderer

  • Ansatte ved enhet
  • Personer med en gjestetilknytning til emne i BAS

Spørsmål og svar

Hvem er satt som administratorer for enhetskanalene?

  • Hver enhet har utnevnt enkelte personer, med vekt på nettredaktører og lokal IT-støtte. Kanalens infoside (eksempel) listfører kanalens eksisterende administratorer.  Du kan finne infosiden til meldingskanalen via innsida-søk.

Hva betyr «Fixed» ?

Når det står at medlemskapet er «Fixed», brukeren er automatisk tilknyttet en meldingskanal og kan ikke fjernes. Meldlemskapet blir fixed:

  • dersom brukeren er ansatt eller tilknyttet gjeldende enhet, i følge PagaWeb.
  • dersom brukeren er tilknyttet enhet i følge BAS.

Det er mange personer med "fixed" medlemskap som vi ikke kjenner igjen. Hva gjør vi? 

  • Ektrapersoner skyldes som regel feilregistreringer i BAS og Paga, spesielt manglende "fra" og "til" datoer for de forskjellige arbeidsforhold. 

Vi vil ikke bruke en av våre enhetskanaler på nivå 4 (seksjon / gruppe). Kan vi slette den? 

  • Nei. Det blir gjennopprettet dagen etterpå. Dersom en seksjonkanal er overflødig kan du velge å overse den.  Informere kanalens medlemmer via en enkelt melding i kanalen.

Hva skjer hvis vi endre navnet på enhetskanalen? 

  • Det går bra, men endringen blir kortvarig.  Navn på enhetskanaler blir overskrivet hver natt, og reflekterer enhetens offisielle navn, i følge Organisasjonsregister.

Kontakt

Har du spørsmål om din enhetskanalene? Ta kontakt med din nettredaktør.