Wikier

Innsida nyheter

Administrere kanaler i Innsida

En veiledning om hvordan du endrer innstillinger for meldingskanaler, blant annet lese- og skrivetilgang.

English version - Message channel settings in Innsida

Temaside IT-hjelpSider merket med meldingssystemet

Hvordan endre meldingskanalens innstillinger

 1. Klikk på gjeldende meldingskanal i kanalliste til venstre
 2. Klikk på ... -ikonet (prikkene) øverst til høyre
 3. Klikk på Administrer   Skjermbilde - Administrer meny
 4. En innstillings-dialogen åpnes gitt at du er administrator av kanalen. Her kan du:
  • Endre kanalnavnet
  • Endre kanalens ikon
  • Endre lese- og skrivetilgang
  • Gi administrator rollen til andre
  • Fjerne mulighet for kommentering  
  • Kontrollere medlemsliste og fjerne personer fra medlemsliste
  • Godkjenne medlemsforespørsel
  • Legge til medlemmer
  • Finne statistikk for kanalen
  • Slette kanalen 

Lesetilgang

Fra fanen Kanal kontrollerer du hvem som kan lese meldinger. Du kan velge mellom:

 • Abonnenter - Kanalen er lukket for alle unntatt kanalens medlemmer. Hvis andre prøver å abonnere på kanalen, må en administrator bekrefte forespørselen. Du kontrollere medlemsliste og behandle medlemsforespørsel fra fanen Abonnenter.
 • NTNU - Andre påloggede brukere ved NTNU som ønsker å abonnere kan gjøre det, og lese meldinger, uten godkjenning.  
 • Hele verden - Meldinger i kanalen blir også tilgjengelig utenfor Innsida via en RSS-feed.

Skrivetilgang

Du kontrollerer hvem som kan skrive meldinger fra fanen Avanserte valg. Velg mellom:

 • (Streng) - Administratorer - Kun administratorer kan skrive meldinger.
 • (Vanlig) - Abonnenter - Alle som er medlem av kanalen kan skrive meldinger (svært ønskelig)
 • (Åpen) - NTNU - Både påloggede medarbeidere og studenter kan skrive meldinger.

Infoside for en meldingskanal

Kanalens Infoside (eksempel) har faktaopplysninger om kanalen og er ekstern tilgjengelig.  

Hvordan finne infosiden:

 1. Fra startsiden, klikk på gjeldende meldingskanal i kanalliste til venstre
 2. Klikk ...-ikonet (tre prikker) øverst til venstre og velg Kanalinfo og deling

Bruk infosiden til å:

 • Abonnere eller fjern ditt abonnement
 • Tips andre om kanalen - Send URLen til kanalens infoside i en epost til de du vil. Mottakere kan abonnere på kanalen med et klikk.  
 • Finn kanalens administrator(er)
 • Finne lenken til kanalens ekstern tilgjengelig RSS-feed. En feed er kun tilgjengelig dersom lesetilgang er satt til Verden.

Kanaladministrator

Kanaladministratorer kan:

 • Endre kanalens innstillinger
 • Redigere og fjern meldinger som er skrevet på kanalen
 • Fjerne kommentarer
 • Godkjenne nye kanalmedlemer (kun nødvendig for lukkede kanaler)
 • Legg til abonnenter
 • Gi administrator rollen videre til andre.

Eksisterende kanaladministratorer kan gi rollen videre til andre fra fanen Innstillinger. Du kan ikke fjerne deg selv med mindre det er minst én administrator igjen.  Hvis det er ingen eksisterende kanaladministrator, og du skal overta administrasjon, skriv til Orakeltjenesten

Statistikk meldinger

Under innstillinger finner du valget statistikk. Her kan du se hvor mange som leser meldingene som legges ut, men tallene må forstås med følgende utgangspunkt:

 • Det registreres som et leserklikk hver gang en bruker klikker på en overskrift og ekspanderer meldingen slik at den settes som lest (blåfarge på overskrift forsvinner). En bruker kan derfor registreres bare en gang år melding. 
 • Hvis meldingen er krysspublisert viser statistikken det totale antallet brukere som har lest meldingen. det er derfor viktig å sjekke hvilke kanaler den er publisert i før man tolker tallene. 
 • Du får ut overordnede lesertall et stykke tilbake i tid, men hvis du vil ta vare på oversikten over hvilke meldinger som er mest lest lengre enn ett år må dette lagres lokalt. mest leste meldinger går bare ett år tilbake i tid. 

Spørsmål og svar

Hvordan ble jeg kanaladministrator?

 • Du har opprettet en kanal:  Den som oppretter en ny meldingskanal er satt som både administrator og abonnent. Du kan fjerne deg selv som administrator så snart du får en stedsfortreder for rollen.  
 • Du er blitt vervet.   Enheter har utnevnt enkelte personer, med vekt på nettredaktører og lokal IT-støtte .
 • Du er faglærer eller emnekoordinator for et emne - Dette er kun aktuell for emnekanaler.

Hvordan slipper vi medlemsforespørsler?

 • Sett lesetilgang til «NTNU», eller helt åpen, slik at alle som ønsker å abonnere får tilgang. 
 • Eller, finn en annen person som er villig og egnet til å være administrator for meldingskanalen. 

Kontakt

Orakeltjenesten