Wikier

Innsida nyheter

Godkjenne nye kanalmedlemmer i Innsida

En veiledningen for meldingskanaladministratorer i Innsida. Veiledning gjelder for tilgangsstyrte meldingskanaler.

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med meldingssystemet

Godkjenne eller avvise

Lukkede meldingskanaler krever at nye medlemmer blir godkjent før de kan lese meldinger. Godkjenne abonnenter via AdministrerAbonnenter-fanen for kanalen du administrerer. 

 1. Fra Min Side, klikk på gjeldende meldingskanal i din kanalliste til høyre 
 2. Klikk ...-ikon øverst til høyre ovenfor meldinger
 3. Velg Administrer og deretter klikk på Abonnenter-fanen.
 4. Finn gjeldende person, og klikk Behandle, deretter velg Godkjenn eller Avvis.
  Hvis du ikke ser «Behandle» for vedkommende, har en annen kanaladministratorer allerede godkjent forespørselen. 

Brukeren som blir avvist mottar en epostvarslingsom sier:

  Ditt medlemskap i kanalen ...... har blitt avvist.
  Your membership in the channel ..... has been rejected.

Epostvarslinger

De som forvalter en kanal (kanaladministratorer) får en epost om å godkjenne medlemsforespørsler dersom noen prøver å abonnere på en lukket kanal.

I eposten står det.

  NN ønsker å bli medlem i den lukkede kanalen ... som du administrerer.
  Slik kan du godta eller avvise forespørselen:
  - Fra Innsida, velg fanen "Hva skjer".
  - Klikk blyant-ikonet for kanalen ....
  - Velg så fanen "Abonnenter" der du kan godkjenne eller avvise forespørselen.
  Hilsen, Innsida 2.0

Epostvarsling kan ikke bli slått av.

Spørsmål og svar

Hva betyr «Fixed»?

Når det står at medlemskapet er «Fixed», brukeren er automatisk tilknyttet en meldingskanal og kan ikke fjernes. Meldlemskapet blir fixed:

 • dersom brukeren er ansatt ved gjeldende enhet for enhetskanalen, i følge PagaWeb.
 • dersom studenten er registrert på gjeldende studieprogram, emne eller studieretning (for studieprogramkanaler, emnekanaler og studieretningskanal) i følge FS.

Hvordan slipper vi medlemsforespørsler?

 • Sett lesetilgang for kanalen  til «NTNU» slik at alle kan abonnere uten godkjenning, eller finn en annen person som er villig og egnet til å være administrator for meldingskanalen. Se Administrere kanaler i Innsida

Hva skjer hvis jeg ignorerer epostvarlingene?

 • Ingenting. Brukerne får ikke tilgang til meldinger i kanalen. Brukeren vil se et klokke-ikon som indikerer at medlemskap venter godkjenning. Hvis de klikker på kanalen på Hva skjer, de får beskjed om at de venter godkjenning.

Hvem har tilgang, uten behov for godkjenning?

 • Fakultetskanaler: Ansatte ved et fakultetet, og tilhørende enheter, er automatisk medlem
 • Enhetskanaler: Ansatte ved et institutt eller et senter er automatisk medlem
 • Studieprogramkanaler:  Studenter som er tatt opp er automatisk medlem
 • Studieretningskanaler:  Studenter som har en studieretning i FS er automatisk medlem.
 • Emnekanaler:  Studenter som er meldt opp i emnet for nåværende semester er automatisk medlem, samt tilknyttede faglærere og emnekoordinatorer registrert i FS.

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.