Wikier

Innsida meldinger

Emnekanaler i Innsida

Alle undervisningsemner ved NTNU har en egen kanal for meldinger på Innsida. Disse kan brukes til å kommunisere med studentene - som et supplement eller til erstatning for Blackboard.


Hovedside: Alle veiledninger for Innsida | This page in English: Course channels on Innsida


For å ta en emnekanal i bruk

Som faglærer/emneansvarlig kan du altså velge å overse emnekanalene, eller du kan ta dem i bruk. For å ta en emnekanal i bruk

 1. Informerer dine studenter at du kommer til å bruke kanalen. Studentene som er oppmeldt i emnet, vil se meldingen i emnekanalen når de logger seg på Innsida.
 2. Legg ut en melding for dine studenter. Så lenge du er registrert i FS som faglærer eller emneansvarlig vil du automatisk ha tilgang til kanalen for emnet.

Se egen veiledning Skriv melding dersom du trenger mer hjelp.

Hvem kan lese meldingene?

Disse kan lese meldinger i en bestemt emnekanal:

 • Studenter som er registrert på emnet i FS (oppdateres kontinuerlig)
 • Faglærere og emneansvarlige registrert på emne.
 • Interesserte NTNU-ere som abonnerer på emnekanalen via Innsida.
 • Eksterne lesere som har funnet kanalens eksterne tilgjengelig RSS-feed. Feeden finnes automatisk med mindre du endrer leserettighetene for din emnekanal. Bruk feeden for å kommunisere med de som ikke har tilgang til Blackboard eller for å inkludere opplysninger i andre nettsider som omhandler emnet.

Det er mulig å lukke kanalen for innsyn slik at det er kun medlemmer i kanalen får lese meldinger. Den åpne RSS-feeden blir fjernet, og nye medlemmer må godkjennes av en kanaladministrator.

Hvem kan skrive meldinger til emnekanalene?

Innstillingene for emnekanalene er i utgangspunktet satt slik at kun disse kan skrive meldinger:

 • emneansvarlig og faglærer(e) for emnet (og som er registrert på emnet i FS)
 • andre som legges inn manuelt. Som faglærer kan du endre kanalens innstillinger.

Hvis du ønsker at også studenter skal kunne skrive meldinger på kanalen kan du endre kanalens innstillinger til at også abonnenter kan skrive.


Spørsmål og svar

Vil alle oppmeldte studenter automatisk legges til kanalen?

 • Ja. Medlemskap er kontinuerlig oppdatert basert på studenttilknytninger i FS. I noen tilfeller kan det gå 2 døgn før endringen blir synlig.

Blir kanalene tømt for medlemmer hvert semester, eller må studenter selv melde seg av kanaler etter at eksamen er ferdig?

 • Studenter trenger ikke å gjøre noe. Kanalene oppdateres. Studenter som er tilknyttet automatisk trenger ikke å melde seg av. Men dersom en bruker har valgt å følge med frivillig, må vedkommende melde seg av manuelt.
 • Emnekanaler er automatisk synlig for påmeldte studenter. Dersom FS blir oppdatert med nye studenter, vil studentene automatisk få tilgang til emnekanalen i Innsida, uten å måtte gjøre noe. I noen tilfeller kan det ta opp til 2 døgn.

Hvordan registreres hvem som er administratorer for kanalene?

 • Alle fagpersoner – både emnekoordinatorer og emneansvarlig – får automatisk skriverettigheter på kanalen. Dersom FS blir oppdatert med nye fagpersoner, vil disse få skrivetilgang til emnekanalen i løpet 2 døgn.
 • Det går også an å legge til administratorer manuelt.

Blir det mulig å koble emnekanaler til Blackboard?

 • Nei, dessverre.

Hvorfor er emnekanaler laget?

Emnekanaler kan brukes som et supplement til informasjon i Blackboard, i tilfeller hvor det er ønskelig:

 • For å gi fagpersoner en mer effektiv kanal for å melde fra om endringer eller publisere oppplysninger og dokumenter iht emnet, også før semesterstart, og for personer som ikke er oppmeldt i emnet.
 • For å kunne integrere opplysninger om emner i offisielle emnesider på eksternweb.
 • For å samle informasjon. NTNUs intranett er en naturlig plass å samle opplysninger en student må forholde seg til. Dette gjelder også emner. Målet er å samle aktuelle opplysninger om studieløpet, frister, forelesninger som er kansellert, nye øvinger, ekskursjoner og endre aktiviteter på ett sted.

Studenter og faglærere har i flere år etterlyst dette, fordi:

 • Blackboard er lukket, og eksterne (partnere, ph.d.-studenter) kan ikke få tak i informasjon eller dokumenter.
 • En del informasjon skal være tilgjengelig før semesterstart og etter at semesteret er over. Dette er spesielt viktig for ph.d.-emner. Uten emnekanaler, mange faglærere har måtte vedlikeholde egne fagsider for å åpent publisere opplysninger og dokumenter i forbindelse med forelesninger og øvinger. Andre oppretter ekstra sider for å informere brukere og grupper som er ikke påmeldt på et emne, og som dermed ikke har tilgang til Blackboard. Intranettet skal samle opplysninger og systemene en student må forholde seg til. Det er svært uheldig dersom studenter må forholde seg til mange ulike plasser for å få informasjon om sine studier og studieløpet. Spesielt hvis enkelte emner bruker Blackboard, mens andre bruker egne fagsider, mens Studieavdelingen og studieveiledere igjen bruker en blanding av LMS, epostlister og Innsida.

Kontakt

Har du spørsmål om emnekanalene? Kontakt oss via NTNU Hjelp.