Wikier

Innsida nyheter

Opprett ny meldingskanal

Felles meldingskanaler kan du opprette etter behov. Det er spesielt nyttig dersom du samarbeider med personer fra andre enheter; deler møtereferater, diskuterer strategier, og koordinere tiltak med andre på tvers av campus og bygg.

English version - Create Innsida message channel

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med meldingskanal

Opprette en ny kanal

(1) I nyhetsmenyen klikker du på knappen kanaler nederst.

(5) Klikk opprett kanal

opprett kanal

På siden du da kommer til må du fylle ut en del informasjon om kanalen. 

lag kanal illustrasjon

  1. Tittel: Bruk helst ikke mer enn 40 tegn.
  2. Beskrivelse:  Noen få ord om hva meldingskanalen skal brukes til.
  3. Kanalikon: (valgfritt) Last opp et ikon for kanalen ; et lite bilde som kan fungere som en ikon for kanalen (png, jpg, eller gif). Den ideelle størrelse for ikoner er 16 x 16 piksler. 
  4. Kategorier (valgfritt): Velg kategorien som passer best, f.eks. "Diskusjon og samarbeid.
  5. Tillat kommentar: Velg om det skal gå an å kommentere.
  6. Lesetilgang: Kontrollerer hvem som kan lese meldinger. Velger du "Verden" vil kanalen også få en ekstern tilgjengelig RSS feed.
  7. Skrivetilgang: Kontrollere hvem som kan skrive meldinger.

Du kan også legge til Relaterte nettsted: (valgfritt) Skriv URL til nettsiden til gjeldende institutt, prosjekt, e.l.

Når kanalen er laget kan du lese mer om hvordan du legger til administratorer, statistikk og medlemmer. 

Spørsmål og svar

Hvordan får jeg andre på den nye kanalen?

Kan jeg endre kanalens innstillinger etter det er blitt opprettet?

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.