Wikier

Innsida...

Ny wikiside

Hvordan bestille eller sette opp en ny wikiside i Innsida. Siden inneholder en sjekkliste for deg med ansvar for å opprette nye wikisider til innholdsprodusenter.

For Confluence wiki gå hit

Å opprette nye wikisider krever en rolle som er forbeholdt 10-15 utvalgte nettredaktører, samt innholdsteamet hos kommunikasjonsavdelingen. Disse tar seg av alle tekniske detaljer slik at innholdsprodusenter kan fokusere på innhold. Slik sikrer vi at wikisider blir opprettet med riktige rettigheter, kategoriseringer og plassering.

 • Innholdsprodusenter bestiller ny wikiside gjennom et skjema som går til Kommunikasjonsavdelingen.
 • Her legges forslag til tittel, ingress, målgruppe, kategori, tagger osv. inn.
 • Ha innholdet klart til publisering før du bestiller ny wiki.

 Bestill Innsida wikiside i NTNU Hjelp

Etter at siden er satt opp, se Redigere wikiside i Innsida.

Før du oppretter en ny wikiside

Forutsetning: Du må være medlem av gruppen "content wizards".

Finn en kort og fornuftig tittel som også fungerer som søkeord.

Dette må du huske på:

 • Ta med signalordet i tittelen - Skriver du om reiseregning, få med ordet «reiseregning» i tittelen siden dette er det ordet vi søker etter.
 • Kall en spade for en spade - Mener du «halsbrann», skriv «halsbrann» og ikke «tilbakeføring av magesaft til spiserøret». Tittelen blir en del av sidens URL.
 • Marker lokalt innhold - Om innholdet er lokalt og kun gjelder for en enhet eller avdeling, kan du bruke akronymet for enheten sist i tittelen, eks: «Søknadspremisser for forskertermin ved NV», eller «Forskningsmidler ved MH».
 • Begrens omfanget - En wikiside skal ha én målgruppe og skal løse én oppgave. Artikkelen kan være svært lang eller veldig kort, så lenge den omhandler kun én prosess, og brukeren får det hun trenger.
 • Sjekk om innholdet allerede eksisterer! Innholdsprodusenter bør om mulig samarbeide om innhold på sider heller enn at hver enhet oppretter en egen instruks. Hvis det eksisterer en tilsvarende side, eller om noe av det innholdet du har kan inn på en eksisterende side, kontakt de som er ansvarlig for innholdet og be om å få det med.

Unngå:

 • Tegn som tankestrek (bindestrek går bra), parentes, komma, punktum etc.: / , ? ” ’ > < ( ) – (Du kan oppleve at siden låser seg.)
 • STORE BOKSTAVER
 • Vanskelige ord og uttrykk som ansatte/studenter ikke kjenner til.

Opprette

Slik gjør du det

 1. Åpne venstremenyen
 2. Velg "Innhold".
 3. Velg "Wikier".
 4. Velg språk du skal opprette wikien på.
 5. Klikk på det blå plusstegnet til høyre for søkefeltet.
 6. Skriv inn en fornuftig tittel.
 7. Klikk på knappen Lagre som utkast nederst på siden.
 8. Skriv minst en setning om hva siden skal handle om, samt "Under arbeid" og dagens dato.
 9. Legg til kategorier og tagger (mer om dette under).
 10. Klikk på knappen Publisere nederst på siden.

Før du sender URLen til innholdsprodusentene som har bestilt den, vurder å flytte siden under en relatert wikiside. Søk på relevante ord, kategorier og tagger. Hvis den nye wikisiden bygger videre på prosesser og retningslinjer i andre wikisider, flytt den nye wikiside under en eksisterende side.

Adgangsbegrensning av wikisider

Kategorisering

Alle wikisider skal være koblet til kategorier.

 1. Målgruppe - medarbeider eller student (i noen tilfeller begge målgrupper)
 2. Tema - velg den temasiden innholdet mest naturlig hører hjemme under (du kan velge flere hvis du må).

F.eks. IT-relaterte veiledninger som Orakeltjenesten forvalter benytter kategorien IT-hjelp.

Mer om kategorisering av wikisider, og hva kategoriene brukes til.

Tagging

En tag er det samme som et nøkkelord - altså ett ord, og ikke en frase. Bruk:

 • Flere nøkkelord fra innholdet og rutinen som er beskrevet, f.eks. skjema eller kart
 • Flere synonymer, eks:// eksamensutskrift og karakterer på sider om karakterutskrift, Studweb på sider om Studentweb
 • Akronymer hvis innholdet f.eks. er spesifikt knyttet til et fakultet, eks: «DMF»

Les mer om beste praksis og tagging av wikisider.

Relatert

Nyttig Wikipedia-prinsipper

Kontakt

Kontakt kommunikasjonsavdelingen via hjelp.ntnu.no hvis du har spørsmål eller innspill til hvordan bruke wikien.