Wikier

Redigere wikiside

Kategorisering av wikiside

Veiledning til hvordan man kategoriserer en wikiside. Alle wikisider må kategoriseres.

Samleside om innholdsarbeid på innsida | Sider merket med wiki

Veiledningen er for deg som jobber med wikisider. Mangler du rettigheter til å redigere? Ta kontakt med din lokale nettkontakt. Nettkontakten vurderer om du skal ha tilgang og sender i så fall bestilling til Kommunikasjonsavdelingen.

Kategoriseringen

Alle wikisider skal kategoriseres med:

 • Målgruppe: Studenter eller Medarbeidere (i noen tilfeller begge deler).
 • Tema: et eller noen få temaer som wikisiden hører hjemme under.
 • IT-info: for wikisider som vedlikeholdes av Orakeltjenesten, se under.

Tagger: Se egen side om tagging av wikisider.

Målgruppe og tema

 1. Under redigeringsvinduet, klikk Kategorisering for å vise valg av kategorier.
 2. Klikk knappen under Målgruppe (Global) og velg sidens primære målgruppe. Klikk blå knapp Ferdig nede til høyre.
 3. Klikk knappen under Tema (Global), klikk så + for å åpne temaoversikten og velg minst et tema. Klikk Ferdig.
 4. Nå kan det passe å Lagre som utkast, se nederst på siden.

 • Kategorisering av Content Management (Global): se under.
 • Kategorisering av IT-info (Global): se under.

Hvorfor kategorisere wikisider

 • Innhold på wikinivå knyttes sammen når wikisider har samme kategori, og wikisidene knyttes til overordnede temasider.
 • Bedre oversikt over det som er skrevet innenfor temaer på alle nivåer.
 • Brukere og innholdsmedarbeidere får hjelp til å finne fram.
 • Nyttig for filtering og andre programstyrte handlinger.
 • Google og NTNUs søktetjenester indekserer kategorilenker.

Mer om kategoriene

Målgruppe

Alle wikisider skal ha minst en målgruppe som kategori: Studenter eller Medarbeidere. Dersom du redigerer en wikiside og ser at målgruppe-kategori mangler: Legg til rett målgruppe.

Tema

Alle wikisider skal ha minste et tema som kategori. Noen ganger passer det med flere temaer som kategori, velg da noen få. Velg tema som knytter wikisiden til temaside og/eller velg et tema som virker naturlig. Alle temasider på Innsida har tilsvarende tema-kategori. Dersom du redigerer en wikiside og ser at tema-kategori mangler: Legg til tema, eventuelt noen få temaer.

Liste over tema

Mulige temaer å velge mellom kommer opp når man kategoriserer under Tema, men her er også oversikten (oppdatert pr. 13.05.24):

Adgangskort, Administrativt, Ansette medarbeider, Ansettelsesforhold, Arbeid hjemmefra, Arbeidstid og fravær, Beredskap, Bestille, Bibliotektjenester, Blackboard, Bolig, Budsjett, Campus, Datasal, Doktorgrad, Dokumentasjon, Eksamen, Emneplanlegging, Emner, E-post, Etikk, Fakta og tall, Ferie, Formidling, Forskertermin, Forskning, Forskningsmidler, Forskningsprosess, Frister, Helsetjenester, HMS, HMS for studenter, Informasjonssikkerhet, IT-hjelp, IT-tjenester, Kalender, Kantine og butikk, Kart og rom, Kommersialisering, Kommunikasjon, Kompetanseutvikling, Konferanse, Kurs, Laboratorier, Lagring og samarbeid, Lederstøtte, Ledige stillinger, Lesesal, Likestilling, Litteratur, Logo og Maler, Lønn, Meld avvik, Ny student, Ny ved NTNU, Oppgaveskriving, Ordbøker og leksika, Organisasjonen, Parkering, Pedagogisk støtte, Pensjon, Pensum, Permisjon, Planlegge semesteret, Planlegge studiet, Praksis, Profilering, Prosessforbedring, Prosjekt, Publisering, Registrere forskning, Reise, Rekruttering, Råd og utvalg, Semesterstart, Sensur, Skjema, Strategier, Studentliv, Studentorganisasjoner, Studiepermisjon, Studier, Sykdom, System, Telefon, Tilrettelegging, Timeplan, Timeregistrering, Transport, Trening, Undervisning, Utenlandsstudier, Utskrift og kopi, Utstyr, Vaktmester, Veiledning, Verktøy, Videomøter, Web, Åpningstimer

Content Management

Kategoriene under Content Management brukes i innholdsforvaltning. Innholdsforvalter som velger (ny) kategori skrive kommentar til endringen, eksempelvis «Lagt til audit fordi innholdet ikke stemmer med gjeldende praksis».

Noen Content Management-kategorier kan brukes av alle innholdsprodusenter. Noen er reservert Kommunikasjonsavdelingen. Se tabell:

Content Management-kategorierKan brukes av alleKommunikasjonsavdelingen
AuditJa
Beskyttet tittelKun Komm
Begrenset tilgangJa
Layout elementKun Komm
PekereJa
OversettKun Komm
SlettJa
1-2-3 artikkelKun Komm

Audit

Kan brukes av alle: «Audit» brukes når innholdet trenger en gjennomgang eller kvalitetssikring.

Begrenset tilgang

Kan brukes av alle: «Begrenset tilgang» skal brukes når siden er lesebeskyttet slik at bare de som er pålogget Innsida får tilgang. Se adgangsbegrensning av wikisider i liferay.

Beskyttet tittel

Kun Kommunikasjonsavdelingen: «Beskyttet tittel» betyr at tittel på denne siden ikke må røres. Dette er av tekniske årsaker. Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du har spørsmål.

Layout element

Kun Kommunikasjonsavdelingen: «Layout element» brukes på temaside-widgets; blant annet banner-widgets, gjenbrukte overskrifter og bilder, og andre widgets som stort sett er til layout.

Oversett

Kun Kommunikasjonsavdelingen: «Oversett» brukes på norske wikisider som må oversettes til engelsk. Skal ikke brukes av enhetene som selv må sørge for engelsk oversetting av sine wikisider.

Pekere

Kan brukes av alle: «Pekere» brukes på sider som peker til flere sider med samme betydning, eksempelvis «etikk»-siden viser til forskningsetikk, innkjøpsetikk mer mer.

Slett

Kan brukes av alle: «Slett» settes på sider som etter vurdering bør fjernes fra Innsida. Alle innholdsprodusenter kan sette sider til «slett», men kan ikke slette sider de ikke har produsert selv. Når en side settes til «slett» blir denne siden fulgt opp av Kommunikasjonsavdelingen.

1-2-3 artikkel

Kun Kommunikasjonsavdelingen: «1-2-3 artikkel» brukes for fane-artikler på temasider.

IT-info

Kategorisering av IT-info skal brukes av de som jobber med sider som omhandler IT-hjelp for studenter og ansatte.

 1. Velg knapp IT-info (global) under Kategorisering
 2. Klikk + for å åpne kategorioversikten. Velg eksempelvis «epost og kalender»
 3. Klikk Ferdig

De fleste wikisider i kategoriene under IT-info vedlikeholdes av Orakeltjenesten, men brukes også av lokal IT og annen systemdokumentasjon.

Se wikisider med lik kategori

Kategorier for publiserte wikisider står nederst på sidene og er klikkbare. For å se alle wikisider som er merket med en bestemt kategori: Klikk på kategorien. For de fleste innholdsprodusenter er et tema mest aktuelt å se nærmere på, eksempelvis som her: «Web» eller «IT-hjelp».

Listen som da kommer opp viser alle wikisider merket med kategorien/temaet, og er sortert på de sist redigerte sidene. Temasider er ikke med i oversikten.

Wikisidene kan ha flere temaer enn temaet du klikket på, men for å se hvilke må du gå til den aktuelle siden og se på kategoriene helt nederst.

Se også

Kontakt

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen via hjelp.ntnu.no hvis du har spørsmål om innholdsproduksjon på Innsida.