Wikier

Redigere wikiside

Tagging av wikiside

For ansatte som jobber med innhold på wikisider. Slik jobber du med tagging av wikisider. Du må ha innholdsprodusentrettigheter på Innsida for å utføre dette.  

Ser du etter noe annet? Samleside om innholdsarbeid på innsida | Sider merket med wiki

Se egen side om kategorisering av wikisider og temasider (ikke ferdig).

Hvorfor er tagger viktig? Tagger binder sammen relatert innhold på innsida f.eks gjennom tagglenker og bistår til at brukerne får relevante treff når de søker. Tagger benyttes også i filter og uttrekk f.eks liste over alle sider med samme tagg.

Legg til og vedlikehold tagger

Den enkleste måten å legge til tagger er å:

 • klikke i taggfeltet (se bildet: A)
 • skrive triggerordet i feltet som kommer opp (B). Avslutt med space/mellomrom og enter.

Du kan eventuelt velge flere tagger fra en liste over tidligere brukte tagger:

 • Klikk «velg» knappen (C)
 • Velg de tagger du vil legg til.

Du fjerner tagger ved å klikke på det røde krysset (D).

Gode og dårlige tagger

Hvis du legger til tagger som ikke funker som lenker, er mye av hensikten borte. For eksempel: Tagg-lenke for tagg "ph.d" (https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/tag/ph.d) vil feile og forvirre brukeren, og fører til feil når siden crawles av en søkemotor.

Dårlig praksis

 • Mer enn to ord skal aldri brukes i samme tagg. Bryt opp frasen. 
 • Oppdiktede ord
 • Preposisjoner som f.eks "og", "i" 
 • Ubestemt og bestemt artikkel som f.eks "en", "ei", "et"
 • Aldri bruk apostrof, komma, eller punktum i en taggF.eks. "ph.d.", ".net", og "st.olav" vil ikke funker som lenker og kan fører til andre feil.

God praksis

 • Legg til de viktigste triggerordene brukerne forbinder med siden. Gjenta gjerne triggerord fra tittel og mellomtitler. 
 • Legg til akronymer og ofte brukt slang. F.eks. på utsatt eksamen må man tagge med "kont", "konting" osv. 
 • Bryt fraser opp i enkeltord: f.eks "Studier i utlandet" blir til "studier" + "utlandet"
 • Ett ord er som regel nok på norske sider. På engelsk kan det forekomme at du bør bruke to ord, f.eks "air travel". 
 • Gjelder fakultet og institutt: Legg alltid til akronymet for din enhet, f.eks en side for fysikk bør alltid tagges "IFY" + "NT"

Tagger løser ikke alt for en side som er dårlig skrevet. Tittel, ingress, mellomtitler og tekst er fortsatt superviktig når du skal lage godt innhold på nett

Liste opp alle sider med samme tagg

Ved å klikke på taggene kommer du til en side som lister opp alle sider med samme tagg. Det samme kan du gjøre ved å bytte ut siste ledd i url med den taggen du vil ha liste over.

Dette kan f.eks brukes til å følge opp sider ved din enhet. Da bytter du ut DMF i denne lenken med din enhets akronym: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/tag/dmf

Hvordan finne sider som trenger tagging?

Sider med behov for tagging kan dukke opp på mange måter. 

 • Brukere eller du selv opplever dårlig treff på søk. Siden er vanskelig å finne. 
 • Søk på enhetsnavn eller andre viktige områder ved din enhet for å få oversikt over mulige sider. 
 • Klikke på kategorilenkene for å se liste over alle sider innenfor det temaet - se om det er sider du ikke var klar over der. 
 • Du oppdager det når du utfører vedlikehold på alle dine/enhetens sider. 
 • Du oppdager det tilfeldigvis i din arbeidshverdag når du selv har behov for noe.
 • Brukertesting kan avsløre dårlig tagging
 • Periodisk sjekk av sider med lave besøkstall kan avsløre sider som er dårlig tagget eller lite finnbare. 
 • Periodisk sjekk av mest brukte søkeord kan avsløre dårlig tagging (utføres av Kommunikasjonsavdelingen)

Se også

Kontakt

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen via hjelp.ntnu.no hvis du har spørsmål om innholdsproduksjon på innsida.