Wikier

Redigere wikiside

Kategorisering av wikiside

For ansatte som jobber med innhold på wikisider. Slik jobber du med kategorisering, målgruppe og tema på wikisider. Du må ha innholdsprodusentrettigheter på Innsida for å utføre dette.  

Ser du etter noe annet? Samleside om innholdsarbeid på innsida | Sider merket med wiki

Se egen side om tagging av wikisider eller metadata på temasider (ikke ferdig) 

Legg til og vedlikehold kategorier

Alle wiki-artikler SKAL kategoriseres. Legg til både:

 • en Målgruppe-kategori - enten ansatt eller student (i noen tilfeller begge deler)
 • et Tema-kategori - velg tema(ene) som artikkelen hører naturligt hjemme under. Alle temasider på innsida har et tilsvarende tema kategori.

Hvordan

 1. Under redigeringsvinduet, klikk Kategorisering for å vise valgene. (Se bildet: A)
 2. (Overse Content Managment med mindre du vet hva kategoriene skal brukes til.)
 3. Under Målgruppe (Global) klikk Velg, og kryss av for sidens primære målgruppe.  Lukk vinduet ()
 4. Under Tema (Global), klikk Velg og kyrss av på minst ett Tema.  Lukk vinduet ()
 5. Klikk Lagre som utkast, for sikkerhetsskyld
 6. Dersom du har lagt til IT-hjelp i steg 4, se også IT-info kategorier

Hvorfor kategoriserer vi?

 • Kategorier knytter sammen innhold på wikinivå med de overordnede temaene og temasidene.
 • Kategorier sørger for et bedre oversikt over det som er skrevet innenfor de ulike temaene på alle nivå, både på norsk og engelsk.
 • Kategorier kan bistå brukere og innholdsmedarbeidere i å finne frem.
 • Kategorier kan brukes til filtering og andre programstyrte handlinger.
 • Kategori-lenker blir også indeksert også av Google og NTNU søktetjenester

Mer om kategoriene

Målgruppe

Alle wiki-artikler SKAL kobles til minst en målgruppe-kategori.  Merk eksplisitt hvem som er primære målgruppen for siden. Når du snubler over en side som mangler en målgruppe-kategori, legg en til.

Tema

Alle wiki-artikler SKAL kobles til minst ett tema-kategori. Du kan velge flere hvis det passer.  Velg det som tilsvarer temasiden artikkelen er knyttet til og/eller velg et tema som virker naturlig. Alle temasider på innsida har et tilsvarende tema-kategori.  Når du snubler over en side som mangler en tema-kategori, legg en til.

Liste over tema: Adgangskort, Administrativt, Ansette medarbeider, Ansettelsesforhold, Arbeidstid og fravær, Beredskap, Bestille, Bibliotektjenester, Bolig, Budsjett, Campus, Doktorgrad, Dokumentasjon, Eksamen, Emneplanlegging, Emner, E-post, Etikk, Fakta og presentasjoner, Ferie, Formidling, Forskertermin, Forskning, Forskningsmidler, Forskningsprosess, Frister, Helsetjenester, HMS, HMS for studenter, IT-hjelp, Kalender, Kantine og butikk, Kart og rom, Kommersialisering, Kommunikasjon, Kompetanseutvikling, Konferanse, Kurs, Lederstøtte, Ledige stillinger, Lesesal, Likestilling, Litteratur, Logo og Maler, Lønn, Meld avvik, Ny student, Ny ved NTNU, Oppgaveskriving, Ordbøker og leksika, Organisasjonen, Parkering, Pedagogisk støtte, Pensjon, Pensum, Permisjon, Planlegge semesteret, Planlegge studiet, Praksis, Profilering, Programvare, Prosjekt, Publisering, Registrere forskning, Reise, Rekruttering, Råd og utvalg, Semesterstart, Sensur, Skjema, Strategier, Studentliv, Studentorganisasjoner, Studiepermisjon, Studier, Sykdom, System, Telefon, Tilrettelegging, Timeplan, Timeregistrering, Transport, Trening, Undervisning, Utenlandsstudier, Utskrift og kopi, Utstyr, Vaktmester, Veiledning, Verktøy, Web, Åpningstimer.

IT-info

«IT-info» kategorier skal brukes når du jobber med sider som omhandler IT-hjelp for ansatte eller studenter. 

 1. Merk alltid av for tema «IT-hjelp» (a) under Tema
 2. Merk alltid av for minst en IT-info underkategori, f.eks «epost og kalender» under IT-info (b)

De fleste artikler i disse kategorier er vedlikeholdt av Orakeltjenesten, men de skal også brukes av lokal IT og til andre systemdokumentasjon.

Content management

Kategoriene under «Content management» brukes i innholdsforvaltningen av innsida.  Når en kategori velges der skal det alltid knyttes en kommentar til endringen: f.eks "Lagt til audit fordi innholdet ikke stemmer med gjeldende praksis".

Mange Content Management kategorier kan brukes av alle innholdsprodusenter, men noen er reservert Kommunikasjonsavdelingen. Se tabellen under.

Content management kategoriKan brukesFor Komm.avd.
AuditOK-
Beskyttet tittel-Ikke bruk
Begrenset tilgangOK-
Layout element-Ikke bruk
PekereOK-
Oversett-Ikke bruk
SlettOK-
1-2-3 artikkel- Ikke bruk

Audit

«Audit» brukes når innholdet trenger en gjennomgang eller kvalitetssikring. (Kan brukes av alle)    

Begrenset tilgang

«Begrenset tilgang» skal brukes når siden er lesebeskyttet slik at bare påloggede på innsida får tilgang. (Kan brukes av alle).  Se adgangsbegrensning av wikisider i liferay.

Beskyttet tittel

(Kun for Komm. avd.) «Beskyttet tittel» betyr IKKE RØR tittelen på denne siden! (av tekniske årsaker) - kontakt kommunikasjonsavdelingen hvis du har spørsmål.  

Layout element

(Kun for Komm. avd.) «Layout element» brukes på temaside artikler for bl.a. banner-artikler, gjenbrukte overskrifter og bilder, og andre artikler som er stort sett kun er til layout.

Oversett

(Kun for Komm. avd.) «Oversett» brukes kun av Kommunikasjonsavdelingen på norske wikisider som må oversettes til Engelsk. Skal foreløpig ikke brukes av enhetene som selv må sørge for engelsk oversetting av sine sider.

Pekere

«Pekere (disambiguation) » brukes på sider som peker til flere sider med samme betydning. F.eks «etikk» siden viser til forskningsetikk, innkjøpsetikk, osv.  (Kan brukes av alle)  

Slett

«Slett» settes på sider som bør fjernes fra innsida. Alle innholdsprodusenter kan sette sider til «slett», men kan ikke slette sider de ikke har produsert selv. Når en side settes til slett følges det opp av kommunikasjonsavdelingen.  (Kan brukes av alle) 

1-2-3 artikkel

(Kun for Komm. avd.) «1-2-3 artikkel» brukes for fane-artikler kun på temasider.

Vis sider med samme kategori

Klikk på kategorien du ønsker en liste over øverst på siden rett under tittelen. Du får da opp en liste over alle wikier (ikke temasider) med samme kategori. Listen er sortert etter sist endret, men kan sorteres alfabetisk ved å klikke på "side".

bilde her 

Se også

Kontakt

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen via hjelp.ntnu.no hvis du har spørsmål om innholdsproduksjon på innsida.