Wikier

Innsida...

Slett wikiside i Liferay

Kun innholdsadministratorer og innholdswiki-wizards i Innsida kan slette en wiki-side. Innholdsprodusenter kan kategorisere en side som klar for sletting. Slik gjør du det.


Slette wikisider illustrasjon


Sjekkliste - Før du sletter

Sletter du en side risikerer du døde lenker.  

 • Sjekk om siden har dattersider/undersider - de blir også slettet hvis du sletter hovedsiden
 • I redigeringsmodus for siden du vil slette, klikk fanen for Innkommende lenker (Avbildet - A).
 • Behandle alle innkommende-lenker du finner.
 • Bruk også søk for å identifisere andre sider på eksternweb og i Innsida (både temasider og wikisider) -- som muligens peker til siden du vil slette.  Innkommende-linker funksjonen vil kun finne wikisider som bruker wiki-til-wiki-syntaks for lenking.
 • Innholdseier bør kontaktes hvis det er tvil om sidens status
 • Ta en backup av kildekoden

Hvis det er noe tvil

En sikrere variant er å la siden leve en stund, fjerne innholdet og lagre ny versjon med følgende beskjed: "Siden blir forbedret eller slettet i løpet av kort tid. Innholdet er arkivert. Kontakt oss via hjelp.ntnu.no  hvis du har spørsmål.  

Fane for innkommende lenker

Merk siden for sletting

Etter du har behandlet alle pekere til siden:

 • Tilføye en setning øverst på siden, som varsler lesere at siden skal snart slettes.
 • I feltet  «Description of the changes» si hvorfor siden slettes, og bekreft at du har håndtert innkommende lenker. (Avbildet under - B)
 • Tilføye følgende kategori: Content Management > Slett (Avbildet - C og D)

Sletting av wikisider blir gjennomført av en innholdsadministrator med jevne mellomrom.

Slett en wikiside

Som nevnt over, sletting av wikisider gjøres av en innholdsadministrator med jevne mellomrom.  Innholdsadministratorer kan bruke følgende metode:

 1. Fra den gjeldende siden, klikk på Rediger-lenken øverst til høyre. Se etter forfatterens begrunnelse i Historie-fanen.
 2. Under artikkelens tittel, klikk Detaljer (avbildet under)
 3. Klikk deretter på Slett (avbildet) 

Alternativ metode

 1. Finn siden under Alle sider (avbildet under)
 2. Klikk på knappen Oppgaver
 3. Klikk Slett