Wikier

Innsida...

Endre navn på wikiside

Hvordan endre navn på en wiki-side i Innsida, for innholdswiki-wizards og administratorer.

Kun innholdsadministratorer og "innholdswiki-wizards" i Innsida kan endre navn på en wiki-side.

Sidens navn blir også sidens URL, så endring av navn endrer URL'en.

For innholdsprodusenter

Dersom du er ansvarlig for en wikiside i Innsida og vil endre tittelen:

 Send melding i NTNU Hjelp med dagens URL, forslag til ny tittel, og en setning om hva du vil oppnå


For innholds-administratorer og intranett-koordinatorer

Hvordan endre navnet på en wikiside?

For å endre overskrift på en wikiside, gjør du følgende:

1. Stå i redigeringsmodus og velg "Detaljer":

2. Klikk på "Innkommende lenker" (denne kan ta litt tid å laste) - noter ned om det er noen innkommende lenker:

3. Gå tilbake til "Detaljer", velg "Flytt" og legg inn det nye navnet:

4. Gå inn på sidene du noterte ned i starten (innkommende lenker) og legg inn riktig lenke til ny side.

Videresending

Brukerne videresendes automatisk fra den gamle URL-en og til den nye siden med mindre du sletter siden med det gamle navnet. I de fleste tilfeller bør du ikke slette den gamle siden som sørger for for videresendingen.

Relatert informasjon

Se også Confluence-wiki veiledninger.