Wikier

Wikisider - Confluence

Trenger du et verktøy for å dele informasjon og dokumenter med interne og eksterne samarbeidspartnere? Da kan NTNUs wikiløsning, Confluence, være det du trenger.

English version - Wiki pages - Confluence

Temaside om web | Sider merket med wiki

Gratis verktøy

Wikisidene er rammefinansiert, og koster derfor ikke noe. Tilleggstjenester prises i hvert enkelt tilfelle. Hvis tjenesten tas bort fra rammen vil den kunne driftes videre med en annen finansieringsform.

Dette får du med i grunnpakken

  • Opprettelse av wiki med standard utseende
  • Opplegg for tilgangsstyring
  • Overvåkning og drift
  • Sikkerhetskopiering

Bestille wiki

Send bestilling til NTNU Hjelps skjema for Bestill wikihotell. Den skal inneholde en beskrivelse av formålet med wikien, og hvem som skal være wiki-administrator. NTNU IT vil gjøre en vurdering av bestillingen ut fra de kriterier som er angitt i Retningslinjer for bruk av NTNUs Wiki-hotell (pdf). Når bestillingen er godkjent blir wikien opprettet.

Slik fungerer det

Du får tilgang til en wiki på et wikihotell som er driftet og eid av NTNU. På websidene (forrige lenke) finner du også utførlige bruksanvisninger - både for nybegynnere og mer avanserte brukere. Når du oppretter en wiki får den et standard NTNU-utseende og et opplegg for å styre tilganger.

Tilganger

Wiki-administrator kan opprette egne tilgangsgrupper og knytte personer til dem. Det er to standard tilgangsgrupper: en for administratorer og en for brukere.

Overvåking og drift

Systemet driftes og overvåkes av NTNU IT. Vedlikehold gjøres hver andre onsdag i måneden mellom kl 17-19, og varsles 7 dager på forhånd. Eventuell annen driftsstans blir varslet 7 dager før. Ved sikkerhetsmessige problemer kan vedlikehold skje på kort varsel.

Sikkerhetskopiering

Hele wikiløsningen blir sikkerhetskopiert hver natt. I tillegg kan du som administrator ta kopi av egen wiki. Ved behov kan du ogå gå tilbake til tidligere versjoner av artikler.

Forpliktelser og ansvar

  • Kunden/wiki-administrator har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt og ikke planlagt.
  • Kunden/wiki-administrator er selv ansvarlig for ustabilitet/feil som kommer som en følge av endringer Kunden selv har gjort. Tid som NTNU IT bruker på å rette feil/ustabilitet i forbindelse med slike endringer kan bli fakturert.
  • Kunden/wiki-administrator er ansvarlig for at innholdet på wikien holder seg innenfor godkjente rammer.
  • Kunden/wiki-administrator er ansvarlig for at eksterne brukere holder seg innenfor de rammer som finnes for bruk av IT ved NTNU.

Hva du kan forvente

Wikiløsningen er vanligvis operativ 24 timer i døgnet. Feilretting skjer i henhold til standard løsningstider. Leveringstiden er maksimum 5 dager etter at bestillingen din er godkjent.

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

6405 Visninger